Bli volontär

Tillsammans med oss kan du hjälpa till med aktivitet på mötesplats eller vara en social kontakt till enskilda personer och nyanlända i vårt samhälle, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Du är fantastiskt som vill engagera dig för din medmänniska! Som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar och fin gemenskap med andra volontärer och personal.

Våra volontäruppdrag är:

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär, det är ett ideellt uppdrag och vad du vill bidra med utifrån behoven. 

Volontär på mötesplats

Vi har många mötesplatser med varierade aktiviteter på olika orter i Kristianstad. 

Som volontär på våra Mötesplatser- för ett gott liv kan du leda/hjälpa till med aktiviteter och dela med dig av dina intressen. Aktiviteterna kan t.ex. vara promenad, musikunderhållning, samtalscaféer m.m. Volontärerna har stöd av personal på mötesplatsen och vill du veta mer så finns information och kontakt till personalen här: Mötesplatser för ett gott liv - Kristianstads kommun 

Urbana Hembygdsgården är en mötesplats på Gamlegården som har integrationsfrämjande aktiviteter som anordnas av volontärer, studieförbund och föreningar. Aktiviteterna kan till exempel vara språkkurser, föräldragrupper, cykelkurser, föreningsaktiviteter och läxhjälp. På vissa lov anordnas även aktiviteter och utflykter för barn, ungdomar och familjer av personal. Mer information finns här Urbana Hembygdsgården - Kristianstads kommun . Du kan också kontakta integrationssamordnare Josefine Relogio (se kontakt). 

Volontär till enskild person

Du kan göra en insats som volontär och stärka äldre personer som upplever ofrivillig ensamhet. Syftet är att ha en social kontakt t.ex. umgås, delta i hälsofrämjande aktiviteter, tipsa om nya saker att lära sig mer om, följa med till olika (mötes)platser i Kristianstad. På så vis ökar vi tillsammans delaktigheten vårt samhälle. Kontakta gärna volontärsamordnaren Linda Edvardsson (se kontakt). 

Vandringsvolontär

Vi genomför vandringar i naturen och på olika platser i Kristianstad för kommuninvånare som vill delta. Volontärer håller i vandringarna och planerar tillsammans med personal var vandringarna ska ske och upplägg osv. Mer information finns även här Vandring - Kristianstads kommun  . Om du vill vara med och hjälpa till med våra vandringar så hör gärna av dig till volontärsamordnaren Linda Edvardsson (se kontakt). 

Volontär på Vård och Omsorgsboende

Som volontär på ett boende för äldre personer kan du göra en insats i form av t.ex. promenad, enskild social kontakt, kreativa aktiviteter etc. Syftet med insatserna är byggt på det medmänskliga och frivilliga perspektivet, där även personer på boenden ska få möjlighet till kontakt/aktiviteter som volontärer och idéburen sektor kan erbjuda. Personal på boendet finns som stöd vid behov. Kontakta gärna volontärsamordnaren Linda Edvardsson (se kontakt). 

Integrationsguide

En integrationsguide är en volontär som stöttar nyanländas delaktighet i vårt samhälle. Du stödjer ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med att exempelvis prata svenska och ge kunskap kring samhället. Du kan också vara en social kontakt eller lotsa till aktiviteter. Det finns mycket spännande erfarenhetsutbyten och nya lärdomar i mötet med en nyanländ. För mer information, kontakta gärna integrationssamordnare Josefine Relogio (se kontakt). 

Volontärintroduktion: 

Alla volontärer inom vår verksamhet får en volontärintroduktion, där du får information om kommunens arbete med volontärer och vilka behov som är aktuella för stödjande och stärkande insatser. Du får även möjlighet att ställa eventuella frågor och träffa personal som jobbar med volontärsamordningen. Anmäl gärna ditt intresse av att bli volontär till verksamhetens personal (enligt ovannämnt) eller till volontärsamordnaren. 

Nästa volontärintroduktion, för dig som vill veta mer om våra olika volontäruppdrag och engagera dig som volontär, är onsdag 8 november kl. 10-11 i centrum.

Mer information: Informationsfolder, filmer och annan information finns under Relaterad information på denna sidan. 

Vanliga frågor

 • Varför är det viktigt att engagera sig som volontär?

  Som volontär bidrar du med din tid och kunskap till en medmänniska och är ett viktigt stöd för personen i vardagen. Ditt stöd kompletterar, men ersätter inte, personalens och andra aktörers insatser. Tillsammans finns vi tillhands för de som behöver stärkande och stödjande insatser i vårt samhälle. Många som får stöd av volontär mår bra av och uppskattar kontakten med sin volontär. Titta gärna på vår film med volontärer och personer som får stöd av volontärer, där de berättar om deras engagemang och upplevelser.

 • Vilket stöd får jag som volontär?

  Våra volontärer får introduktion, utbildningar, avstämningar med personal och träffar med andra volontärer. Vi genomför utvärderingar i form av intervjuer och enkäter. Volontärer omfattas även av kommunens ansvars- och olycksfallsförsäkring, när insatser enligt överenskommelse utförs.

 • Vilka åtagande har jag som volontär?

  Som volontär skriver du en överenskommelse med Kristianstads kommun. I den intygar du att du kommer att utföra volontäruppdrag enligt de riktlinjer och behov som gäller inom den verksamheten där insatsen genomförs. Som volontär kan du avsluta uppdraget efter samtal med volontärsamordnare eller närmste ansvarig personal. Uppdraget kan även avslutas om inte överenskommelsen följs.

 • Får jag någon ersättning som volontär?

  Som volontär får du ingen ekonomisk ersättning, men möjlighet att skapa nya kontakter och få nya erfarenheter. Vi anordnar också träffar och arrangemang för våra volontärer.

 • Måste man vara ansluten till någon idéburen organisation för att vara volontär på mötesplats?

  På våra mötesplatser kan du delta i aktiviteter både genom att vara volontär hos Kristianstads kommun eller genom att vara ansluten hos till exempelvis en förening, församling eller studieförbund.

 • Finns det någon åldersgräns för att engagera sig som volontär?

  Du kan engagera dig som volontär hos oss från 15 år och uppåt.

 • Hur mycket av min tid behöver jag vara volontär?

  Du bestämmer själv hur mycket tid som du vill bidra med. Detta sker i överenskommelse med personal, verksamhet och eventuellt med andra volontärer.  

 • Måste jag hålla i aktiviteter på egen hand?

  Det finns möjlighet att du på egen hand håller i både aktiviteter och även i den enskilda kontakten med en person eller familj. Vi har också volontäruppdrag där du kan göra aktiviteter tillsammans med andra volontärer eller personal. På så vis planerar och genomför du aktiviteten i ett samarbete. Detta kommer du överens om med personalen.

 • Vilka samarbetar Kristianstads kommun med som kan vara till nytta för mig som volontär?

  Vi samarbetar med många olika samhällsaktörer och personal internt och externt för att ibland tillsammans möta de behov som är i vårt fokus. Vi samarbetar med olika studieförbund, som till exempel Röda Korsets, FN föreningens, Rädda Barnens, Pensionärsföreningars lokalföreningar samt idrottsföreningar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.