Våld mot personer med funktionsnedsättning

Du som lever med funktionsnedsättning och är utsatt för våld, är hotad eller lever i ett förhållande med allvarliga konflikter. Du kan få hjälp!

Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Detta på grund av att de har en livssituation som skiljer sig från normen. Det kan handla om;

 • Att de har en svag ekonomisk ställning
 • Lägre utbildningsnivå
 • Att de står i särskild beroendeställning
 • Eller blir utestängd från samhället på grund av bristande tillgänglighet, svårighet att tillgodogöra sig information eller risk att bli manipulerad.
 • Har ofta många olika personer i sin absoluta närhet vilket är en risk i sig.

Precis som våld mot personer utan en funktionsnedsättning kan våldet vara fysiskt, psykiskt och sexuellt men våldet kan även riktas mot funktionsnedsättningen. Det kan till exempel innebära att utsättas för slag och sparkar, bli hindrad att använda sitt hjälpmedel, nekas medicin eller utsättas för att någon tar på ens kropp mot sin vilja. Det kan också vara att bli kallad fula ord eller inte får bestämma över sina egna pengar.

För den som har svårigheter att göra sig förstådd eller har svårt att förstå det som sker runt omkring kan det dessutom innebära att inte blir trodd när hen försöker berätta om övergreppen eller att hen inte förstår att hen blivit utsatta för ett brott. 

Det kan vara en anhörig som är förövare men det kan även vara vårdpersonal, färdtjänstchaufför eller andra vårdtagare som utövar våldet.  

Kvinnor med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar blir oftare utsatta för såväl sexuella övergrepp som annat våld än andra kvinnor. 
Det är större risk att barn med funktionsnedsättningar utsätts för våld och övergrepp än barn utan funktionsnedsättningar. När barn behandlas illa, sker det oftast inom familjen.

Se filmen om Afsoon längre ner på sidan.

Att bryta upp från en relation

Det är många gånger mycket svårt att bryta upp från en relation där det förekommer våld. För en person med en funktionsnedsättning kan det vara extra svårt då man många gånger är beroende av våldsutövaren för att klara sin vardag, lever i ett anpassat hem som man svårt att klara sig utan eller är beroende av hjälp med transport.

Du som utsätts för våld kan få hjälp genom: 

 • Samtalsstöd om våldet
 • Information och rådgivning i exempel ekonomiska och juridiska frågor
 • Hjälp med att kontakta myndigheter och frivilligorganisationer som polis  eller kvinnojour
 • Praktisk hjälp med din situation till exempel skyddat boende eller legal företrädare

Du som använder våld kan få hjälp att sluta använda våld. 

Du som är förälder kan få hjälp i din föräldraroll. 

För barn som bor i en familj där det förekommer våld finns det hjälp och stöd att få.

Läs mer om Funktionsstöds arbete mot våld i nära relation här.

ViP – Viktig intressant Person

ViP står för Viktig intressant Person och är ett hälsofrämjande utbildningsmaterial som används i grupper. V.i.P-programmet är till för dig med intellektuell funktionsnedsättning eller psykiska funktionsvariationer. 
Syftet med Vip-programmet är att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för unga och vuxna med funktionsnedsättning. 

Vip-programmets innehåll

Under gruppträffarna träffar du andra i en mindre grupp och pratar om känslor, relationer och rättigheter. Vi pratar och lär oss på olika sätt om: 

 • Olika känslor.
 • Olika relationer.
 • Våldets olika uttryck och hur man kan göra ett bra val i olika situationer.
 • Hur våra tankar och känslor påverkar vad vi gör. 
 • Hur vi kan göra för att må bra. 
 • Vad vi kan göra om något känns jobbigt eller svårt i en relation.
 • Vilka rättigheter vi har. 

Vip-programmet är 2 timmar per gång vid 12 gruppträffar. Kursen hålls av två ledare. De som identifierar sig som män och de som identifierar sig som kvinnor går i olika grupper.

Vill du gå en V.i.P kurs?

V.i.P kursen kan endast sökas av personer som får stöd av funktionsstöd.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.