Våld i HBTQIA+-personers nära relationer

HBTQIA+-personer utsätts för samma former av våld i nära relation som heterosexuella och våldets uttryck och mekanismer är ofta desamma. För dig som är utsatt finns hjälp att få.

HBTQIA+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexpersoner, asexuella och andra identiteter och läggningar.

Våldet kan vara såväl fysiskt och psykiskt som sexuellt. Det kan även handla om materiellt våld, ekonomiskt våld, emotionellt våld, försummelse eller våld där förövaren utnyttjar digitala resurser.

HBTQIA+-personer möter dock även andra typer av våld specifikt kopplade till HBTQIA+-erfarenheter. Det kan exempelvis handla om att våldsutövaren angriper personens identitet genom att nedvärdera och använda bi-,trans- eller homofoba skällsord. Det kan även handla om att våldsutövare hotar med att avslöja sin partners identitet som HBTQIA+-person inför omgivning eller familj, om denne inte lever öppet, för att skrämmas och skaffa sig kontroll. Det förekommer även att personer tvingas dölja att de är HBTQIA+-personer.

Om familj och omgivning inte känner till att en person lever i en homo- eller bisexuell relation kan det även vara extra svårt att söka stöd om personen blir utsatt för våld av sin partner. Även när relationen inte är accepterad av omgivning och familj kan det vara svårt att få det stöd för den som behöver.

Oro för att möta oförståelse eller fördomar från yrkesverksamma och/eller oro för vad som kan hända med relationen till icke-biologiska eller icke-juridiska barn vid en eventuell separation kan utgöra ytterligare hinder för att söka hjälp.

Barn och ungdomar

Det finns omständigheter som ökar risken för ett barn eller en ungdom att utsättas för våld av en närstående. Bland annat vet man att barn som funderar över sin sexualitet eller könsidentitet eller som identifierar sig som HBTQIA+ betydligt oftare är utsatta för barnmisshandel än andra barn. Detta gäller alla typer av våld såväl fysisk, psykisk, sexuellt våld och försummelse.

Stöd och hjälp

Är du HBTQIA+-person och utsatt för våld av en närstående har du rätt att få stöd och hjälp från kommunen. Exempel på stöd du kan få:

  • rådgivning     
  • samtalsstöd
  • stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
  • praktisk hjälp i en akut situation
  • skydd
  • ekonomiskt bistånd.

Stödlinjen för transpersoner

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-55 00 00.

Stödlinjen för transpersoner (stodlinjenfortranspersoner.se)

På sidan Hot och våld hittar du mer information om hur du får hjälp.

Är du HBTQIA+-person och utsätts för kränkningar eller våld av din partner, familj eller släkt kan du även kontakta RFSLs stödmottagning på 020 – 34 13 16. På RFSLs hemsida kan du läsa mer om stödmottagningen.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.