Du som använder våld

Du som använder våld ställer till det för dig själv och andra. Många som använder våld mot en närstående mår dåligt. Våldet har konsekvenser både på dig som använder våld och de i din närhet.

Barn och vuxna som lever med våld tar skada av våldet. Du som använder våld kan få hjälp med att hantera din ilska.
Barn och vuxna som lever med våld tar skada av våldet. Du som använder våld kan få hjälp med att hantera din ilska.

Våld är att utsätta en person för något den far illa av

Undrar du över om ditt beteende mot din partner eller dina barn är okej? Händer det att du ibland går över gränsen och kränker eller skrämmer din partner, ditt barn eller någon annan i din närhet? 

Känner du igen dig? Vill du få hjälp med att ändra ditt beteende? Det finns hjälp att få.

Det kan handla om att

  • Nonchalera sin partners åsikter, undanhålla viktig information eller att använda tystnad som vapen.
  • Ofta påpeka fel och brister hos den andra eller skylla sina egna misstag på den andra.
  • Agera svartsjukt, kontrollerande och begränsa den andras frihet.
  • Uppträda aggressivt på ett sätt som skrämmer, till exempel genom att slå sönder saker.
  • Hota och handgripligen ge sig på den andra eller använda sig av sexuella handlingar som kränker och skadar.
  • Att tvinga någon till sexuella handlingar mot sin vilja.

Hjälp och stöd

Var och en behöver identifiera sitt ansvar för hur man är i sin relation. Du som har agerat skrämmande och hotfullt behöver hjälp att se och ta ditt ansvar. Hos oss kan du få hjälp med att bland annat lära känna dig själv bättre och få strategier som inte innebär ett våldsamt beteende.

Vi erbjuder

  • Individuellt samtalsstöd.
  • Kunskap om hur du kan hantera dina känslor och hitta alternativ till våld.
  • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning.

Det är aldrig okej att använda våld. Om du har svårt att hantera din ilska och dina aggressioner, om du använder eller har använt någon form av våld mot någon kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Du kan kontakta Kriscentrum genom att ringa 044-13 50 40 eller mejla direkt till kriscentrum@kristianstad.se. Vi som arbetar här har sekretess och du kan vara anonym. 

Barn påverkas av att bevittna våld

Barn som upplever våld påverkas på olika sätt av det. Genom att söka hjälp och stöd för ett våldsamt beteende hjälper du inte bara dig själv utan även dina barn.

Välj att sluta
Länsstyrelsernas kampanj, Välj att sluta!

Nationell stödtelefon 020-555 666

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. Här kan du få stöd och råd i din situation. Välj att sluta kan hjälpa dig vidare till Kriscentrum eller annat professionellt stöd i din närhet. Alla som ringer är anonyma, samtalet är gratis och telefonnumret syns inte på telefonräkningen.

valjattsluta.se

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.