Brottsförebyggande arbete

Kristianstads kommun samarbetar med polisen i Kristianstad för en ökad trygghet och minskad brottslighet, med fokus på kommunens utsatta områden.

Du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet.
Du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet.

Varje vecka gör kommunen tillsammans med polisen en lägesbild, som baseras på brott, otrygghet och störning av ordning. Kommunen tar frågan om trygghet på största allvar och därför finns också en överenskommelse om samverkan mellan polis och kommun, samt ett medborgarlöfte som årligen förnyas.

Sex av kommunfullmäktiges partier har också samlats kring ett handslag för tryggheten i kommunen. Partipolitiken har lagt åt sidan och alla har enats om långsiktiga insatser för trygghet och säkerhet.

Fördjupningar och dokument hittar du under relaterad information. 

Vårt ansvar tillsammans

Trygghet är ett gemensamt ansvar och du som medborgare är vår viktigaste samarbetspartner i arbetet för en ökad trygghet i vår kommun. Vi kan alla agera när vi ser eller upplever situationer som påverkar känslan av trygghet.

Här är några tips hur du kan agera för en ökad trygghet i ditt närområde:

Nattvandra

På flera håll i kommunen engagerar medborgare sig och går samman för att nattvandra. Kristianstads kommun har ett samarbete med stiftelsen Nattvandring.nu och nattvandringsgrupperna får också stöd av kommunens fältgrupp. Vill du nattvandra så hör av dig till  Nattvandra.nu eller Fältgruppen för kontakter och vägledning. Aktiva grupper för  finns just nu i Vä, Tollarp, Åhus och på Gamlegården.

Fältgruppen

Nattvandring.nu

Trygghetsvandra

Trygghetsvandring arrangeras med hjälp av föreningar i centrum på helgkvällar för att bidra till en positiv stämning i stadens uteliv. De arrangeras tillsammans med bland annat Länförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Trygghetsvandring i Kristianstad.

Purple Flag för tryggare kvällsliv

Kristianstad arbetar enligt den internationella modellen Purple Flag för att centrum ska vara en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

Purple Flag i Kristianstad

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod där du och dina grannar kan gå samman för att öka tryggheten i det egna närområdet.

Grannsamverkan

Nya skyltar gör det tydligare var alkoholförbud gäller i Kristianstad

Kristianstads kommun har tagit beslut om tydligare regler om var det råder alkoholförbud på allmän plats i centrala Kristianstad. Nu finns skyltar på plats som informerar medborgare om att man inte får dricka alkohol på platser som omfattas av förbudet.

Skyltarna finns där barn och unga vistas. Även om det inte finns skyltar får man inte dricka alkohol på lekplatser, skolor, skolgårdar, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, friluftsbad och stationsområden i Kristianstads kommun.

Undantag är platser som har alkoholtillstånd enligt alkohollagen.

Felamäl problem

Om du upptäcker fel på gator, gatubelysning, parker med mera som påverkar känslan av trygghet är det bra om du anmäler detta så att det kan bli åtgärdat. Du anmäler det till kommunens felanmälan genom ett webbformulär. Akuta fel som utgör en risk för liv och hälsa (träd över väg, slukhål, avslitna elledningar etc.) kan anmälas dygnet runt på telefon. Numren finns under länken.

Felanmälan

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Du kan ringa till Rädda Barnens orostelefon om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras eller rör sig i en miljö som står för våldsbejakande extremism. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv.  De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller. Orostelefonen drivs av Rädda Barnen och du kan både ringa och mejla.

Rädda Barnens orostelefon

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.