Brottsförebyggande arbete

En stor del av det brottsförebyggande arbetet drivs av det lokala drog- och brottsförebyggande rådet. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för att minska brottsligheten och öka tryggheten för Kristianstads kommuns medborgare.

Gemensamt och långsiktigt brottspreventivt arbete

Kristianstads kommun arbetar tillsammans med den lokala polisen och andra intresseorganisationer för att förbygga brott och våld. Vi har tillsammans tagit fram och undertecknat en samverkansöverenskommelse för att gemensamt och samordnat strategiskt arbeta med en långsiktig plan.

Vårt brottspreventiva arbetet utgår ifrån lokala lägesbilder som tas fram veckovis baserade på brott, ordningsstörningar och otrygghet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.