Uppsökande, hembesök

Vi erbjuder dig som äldre ett hembesök där vi ger dig information om vad vi har att erbjuda i kommunen för att du ska kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet.

Vi erbjuder hembesök till dig som inte redan har några insatser från kommunen det året du fyller 78 år.

Under rådande omständigheter och med anledning av coronaviruset genomför vi besöken utomhus. 

Vi ger dig information om:

• fysisk aktivitet och social samvaro

• hur du kan förebygga fallolyckor

• vad kommunen och övriga samhället kan erbjuda dig i form av stöd i vardagen

• vilket utbud det finns av aktiviteter

Ett personligt brev skickas hem till dig om erbjudande om hembesök när din ort är aktuell.

Du kommer att få träffa vår ansvariga för uppsökande verksamhet vid hembesöket. Närstående får gärna vara med.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller behöver tolk.

Hembesöket är kostnadsfritt och personen som besöker dig har tystnadsplikt.

En kommentar från en senior: " – Jättebra att man får denna information innan man har behov av det".

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.