Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga.

När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Du skickar ett skriftligt brev till kommunens omsorgsnämnd om vilket beslut du vill överklaga. 

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Din överklagan skickas vidare till förvaltningsrätten som då prövar ditt ärende.

Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Skicka brevet till:

Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten
291 80 Kristianstad

Det går också bra att skriva till oss via Skriv till oss - Kristianstads kommun eller maila direkt till kommun@kristianstad.se. Då tar medborgarcenter emot överklagan och fördelar till rätt handläggare. Det är då viktigt att det framgår tydligt att det är en överklagan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.