Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga.

När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Du skickar ett skriftligt brev till kommunens omsorgsnämnd om vilket beslut du vill överklaga. 

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som då prövar ditt ärende.

Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Skicka brevet till:

Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten
291 80 Kristianstad

Eller digitalt via mail direkt till ansvarig handläggare eller via vårt system för synpunkter och klagomål. Du hittar länk till det under relaterade länkar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.