Mötesplats Gärds Köpinge

Vi erbjuder dig som senior möjlighet till social gemenskap, kulturarrangemang, skapande verksamheter och möjlighet till fysisk aktivitet.

Entré till Mötesplatsen
Entré till Mötesplatsen

Mötesplatsen i Gärds Köpinge är belägen i "gamla" Folkets Hus. Regionbuss 553 stannar vid Mötesplatsen.

Till Mötesplatsen kan du delta i aktiviteter och få sällskap av andra. Vi utgår från deltagarnas idéer och önskemål samt uppmuntrar till eget engagemang. Tillsammans medverkar vi till att skapa glädje, gemenskap och trygghet. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.