Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Med en knapptryckning på den bärbara larmklockan får du kontakt med räddningstjänstens larmcentral. Du behöver inte ha några andra insatser från äldreomsorgen för att få trygghetslarm.

Information till dig som har trygghetslarm

Trygghetslarmet kan användas om det händer något som gör att du behöver skyndsam hjälp. Det kan till exempel vara i situationer när du fallit, hastigt insjuknat eller behöver hjälp av någon annan orsak. Om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall ska du kontakta sjukvården via telefon 112. För sjukvårdsrådgivning ring din vårdcentral eller 1177. Du kan också få hjälp med att kontakta sjukvården av den tillkallade hemtjänstpersonalen.

Larmklockan är vattentät och kan med fördel användas när du duschar eller badar, då det finns risk för att halka. Trygghetslarmet ska inte ersätta planerade besök av hemtjänsten. Har du behov av specifika insatser ska du som kund istället ansöka om en hemtjänstinsats.

Vad händer när jag larmar?

Trygghetslarmet tas emot av Räddningstjänstens larmcentral. Larmoperatören kan prata med dig genom trygghetslarmets högtalare på basenheten. Det är genom basenheten som du kan kommunicera med Larmoperatören.

Larmcentralen förmedlar sedan ditt behov till hemtjänstpersonalen. Om larmoperatören inte kan kommunicera med dig så förmedlas ditt larm ändå till hemtjänsten. Personal kommer alltid att ringa och/eller rycka ut till dig om du larmat.

Ett larm är en prioriterad arbetsuppgift och hemtjänsten kommer skyndsamt. Det är alltid hemtjänstpersonal som kommer till dig när du larmat. Önskar du kontakt med sjuksköterska eller läkare så får du vända dig till din vårdcentral eller sjukvården.

Tekniken

Ditt trygghetslarm är ett digitalt, trådlöst larm. Det kommunicerar digitalt med Larmcentralen. Ditt larm syns i en portal där vi har möjlighet att se status på larmet, om något tekniskt fallerar så får vi kännedom om detta och kan komma att kontakta dig.

Vad är mitt ansvar?

Du ansvarar för att larmet fungerar genom att provlarma. Om du inte larmar frekvent så behöver du provlarma minst en gång i månaden genom att trycka på din larmknapp som du bär runt handleden eller runt halsen.

När du provar larmet kommer du till räddningstjänst där du uppger provlarm. Provlarma alltid efter strömavbrott. Eftersom det ibland kan uppstå tekniska fel som inte kommunen rår över, är det säkrast att larma igen om det inte kommer något svar från Räddningstjänsten.

Om du har sjutillhållarlås eller säkerhetskedja rekommenderar vi att dessa inte används. Om personalen inte kommer in till dig med nyckel och dörren måste forceras står du som kund för eventuella kostnader. Om du har ett huslarm så är det viktigt att du för en dialog med hemtjänsten om hur ni ska hantera detta.

Om jag vill avsluta mitt trygghetslarm?

Eftersom trygghetslarm är en beviljad insats enligt Socialtjänstlagen så kontaktar du din biståndshandläggare.

Vad kostar det?

Avgiften för ett trygghetslarm är 158 kronor/månad (år 2020). Är ni make/maka och båda är beviljade trygghetslarm delas avgiften. När du larmat och hemtjänsten kommer till dig debiteras du enligt gällande timtaxa och betalar för utförd tid. Underhåll och service av larm debiteras inte. Ovan nämnda avgifter ingår i högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen men även av det individuellt beräknade avgiftsutrymmet.

Externa leverantörer/Fritt val

Kommunen ansvarar för trygghetslarmen dygnets alla timmar. Det är kommunens personal som du möter om du larmar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.