Pionen

Pionen är ett demensboende i centrala Kristianstad. Vår filosofi är att du ska bemötas artigt, trevligt och positivt och få rätt stöd utifrån dina personliga behov. Vi ska ha tålamod och vara lyhörda samt stimulera, motivera och stödja. Vi arbetar för att förbättra.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Pionen har 10 lägenheter för boende med demenssjukdomar. Alla lägenheter har toalett, dusch och pentrydel med kylskåp. Inga spisplattor finns men uttag med timer för eventuell kaffebryggare.

Aktiviteter

Personalen ordnar aktiviteter som exempelvis bingo, spel, högläsning, gångträning, gymnastik eller kortare utevistelser. Berätta gärna om dina behov och önskemål vid ankomstsamtalet eller till kontaktmannen, i samband med att genomförandeplanen upprättas.

Dessa aktiviteter förekommer:

Gudstjänst, gymnastik, högläsning ur tidningar och böcker. Vi jobbar mycket med musik som vi minns. Vi ordnar också underhållning i form av sång och musik, bingo och kortare utevistelser.

Alla boende är välkomna att delta i aktiviteterna. Du som bor på Pionen eller du som är anhörig är välkommen med tips och idéer.

Personal

Personalen arbetar utifrån dina förutsättningar med delaktighet, medbestämmande och inflytande.

Personalen har tillgång till sjuksköterska för råd, konsultation och stöd dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå för personalen under dagtid, måndag till fredag.

På Pionen finns ett kostombud som samarbetar med Allögårdens kök, samt med sjuksköterska vid behov.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.