Anpassningar till följd av pandemin

För att skydda våra mest sårbara har vi beslutat om att genomföra vissa förändringar i våra verksamheter riktade till äldre.

Besök på vård- och omsorgsboende

Mötesplatser och aktiviteter

Omsorgsförvaltningens restauranger

Följande verksamheter är också stängda eller pausade:

  • Afasifyren är stängd, men planerar för öppning i oktober.
  • Fixarna öppnar för bokning från 20 september och har verksamheten igång från 1 oktober.
  • Surfgruppen är stängd.

Växelvården som normalt finns på Jasminen bedrivs tillsvidare på korttidsavdelningarna eftersom Jasminens lokaler är omprioriterade till annan verksamhet i nuläget. Jasminen planerar att öppna växelvården i januari.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.