Anpassningar till följd av pandemin

För att skydda våra mest sårbara har vi beslutat om att genomföra vissa förändringar i våra verksamheter riktade till äldre.

Besök på vård- och omsorgsboende

Mötesplatser och aktiviteter

Omsorgsförvaltningens restauranger

Följande verksamheter är också stängda eller pausade tillsvidare:

  • Afasifyren
  • Fixarna
  • Surfgruppen

Växelvården som normalt finns på Jasminen bedrivs tillsvidare på korttidsavdelningarna eftersom Jasminens lokaler är omprioriterade till annan verksamhet i nuläget. 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.