Volontärer, frivillig

Vill du göra något meningsfullt? Genom att engagera dig ideellt kan du berika både ditt och andras liv.

Några av våra volontärer
Några av våra volontärer

Frivillig på mötesplatser

Som frivillig kan du vara värdinna/värd på någon mötesplats eller delta i uteaktiviteter som vandringar.  Du kan dela med dig av dina intresse och finna andra att dela dem med.

Som frivillig har du stöd av mötesplatspersonal från förebyggandeenheten.

Vänd dig till närmaste mötesplats eller maila oss på:

E-post: frivillig@kristianstad.se

Volontär för att bryta ofrivillig ensamhet

Du kan göra en insats som volontär och stödja andra personer som vill ha sällskap och stöd i vardagen. Du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med. Kontakta vår volontärsamordnare för frågor och intresseanmälan. 

Vem kan engagera sig?

Alla oavsett ålder är välkomna att anmäla sitt intresse. Du bestämmer själv hur mycket av din tid du vill bidra med. Du får en introduktion med information om verksamheten innan du startar ditt volontäruppdrag.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.