Anhöriga och frivilliga

Du som anhörig kan ibland behöva stöd och avlastning. Det finns möjlighet att få stöd i form av dagverksamhet, demensstöd eller ett korttidsboende. Du som vill bidra med din tid och göra en insats för en medmänniska kan bli engagerad i vår frivillig- och volontärverksamhet.

Anhörig

Att vara anhörig och ge extra omsorg och stöd till någon närstående är värdefullt, både för den som vårdas och den som vårdar. Ibland kan det kännas som det mest naturliga i världen och ibland väldigt ensamt och betungande. Då är det bra att veta att det finns stöd att få.

På kommunens mötesplatser arbetar vi med anhörigstöd, du är välkommen att besöka ett av våra anhörigcaféer. Du som har en närstående som har en demenssjukdom kan få avlastning i form av dagverksamhet och korttidsboende på Demenscentrum Charlottesborg. Du är också välkommen att vända dig till vår demenssjuksköterska för råd och stöd.

Syftet med stöd till anhöriga är:

 • att skapa förutsättningar till glädje och ork
 • att underlätta vardagen
 • att förebygga ohälsa och bryta isolering
 • att synliggöra de anhörigas situation.

Vill du hjälpa till?

Vill du göra något meningsfullt? Ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig som frivillig. 

Vill du få hjälp?

Är du i behov av sällskap och stöd för att kunna ta del av aktiviteter eller komma ut på promenad? Då finns möjlighet att få hjälp av en frivillig.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.