Lönnen

Lönnens öppenvård finns för dig när det känns som om bekymren fått övertag i ditt liv och du behöver hjälp för att få en förändring. Till Lönnen kan du vända dig för egen del, tillsammans med din partner eller tillsammans med din familj för att få samtalsterapi.

Du kan komma till oss

  • Du är orolig att du har ett missbruksproblem. Kanske dricker du för mycket, använder droger eller har problem med spel om pengar.
  • Du är anhörig till någon som har missbruksproblem.
  • Du mår dåligt, känner dig nedstämd och har svårt att få vardagen att fungera.
  • Det finns konflikter och problem i familjen eller du upplever svårigheter i en relation till någon närstående.

Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och familjeterapeutiskt arbetssätt. I samtal arbetar vi tillsammans med dig för att du ska finna dina egna lösningar och hitta nya vägar mot det som du vill uppnå. Vi fokuserar på dina relationer och det sammanhang du lever i. Målet är att samtalen ska göra skillnad för dig och leda till förändring i ditt liv.

Lönnen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder samtalsbehandling till individer, par och familjer som är bosatta i Kristianstads kommun. Lägsta åldersgräns är 13 år.

Vi som arbetar på Lönnen

  • Vi har ingen registrering eller journalföring.
  • Vi har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.
  • Vi är socionomer och familjeterapeuter.
  • Samtalen är kostnadsfria.

Boka tid

Du är välkommen att ta kontakt med oss på telefon 044-13 49 39, om du vill får mer information och ställa frågor eller för att boka en tid.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.