Carpe Diem

Carpe Diem är en öppenvårdsbehandling som vänder sig till människor med beroendeproblematik. Behandlingen bygger på Anonyma Alkoholisters och Anonyma Narkomaners 12-stegsprogram. Carpe Diem kan vara ett alternativ för dig som vill leva ett nyktert och drogfritt liv.

Fånga dagen utan alkohol och droger

Carpe Diem, för dig som vill leva utan droger och alkohol

Har drickandet eller drogandet tagit över ditt liv? Behandling på Carpe Diem kan göra det möjligt för dig att hitta vägen till ett nyktert och värdigare liv.

Carpe Diem är en öppenvårdsbehandling som bygger på Anonyma Alkoholisters (AA) och Anonyma Narkomaner (NA) 12-stegsprogram och på Craig Nakkens teorier om beroendepersonligheten.

Vi har stor erfarenhet av alkohol- och drogbehandling. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Så får du hjälp hos oss

För att få behandling på Carpe Diem behöver du göra en ansökan hos vuxenvården. Du är välkommen att kontakta oss på telefon för att veta mer om behandlingen. Om du redan är aktuell inom vuxenvården kan du prata med din handläggare. Du som inte har någon handläggare ringer till kommunens medborgarcenter.

Behandlingen, steg för steg

Behandlingstiden börjar med grundbehandling under minst 9-12 veckor på dagtid, måndag till fredag. Den kan förlängas efter behov. Därefter finns det möjlighet att gå på efterbehandling en kväll i veckan under ett års tid.

Behandlingen är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal, föreläsningar och hemuppgifter. En gång i veckan har vi mindfulness och meditation.

Behandlingen sker i grupp om högst nio personer.

I grundbehandlingen ingår lunch.  

Du som är anhörig

Du som är anhörig till någon som har problem med beroende kan behöva stöd för egen del. På Carpe Diem kan du få kunskap om beroende, medberoende och vägledning om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.