Volontär

Bli volontär eller få kontakt med en volontär för att stötta nyanländas delaktighet i vårt samhälle. Ditt engagemang kan göra stor skillnad!

Vill du bli volontär?

Som integrationsguide (volontär) stödjer du ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med exempelvis att prata och lära sig mer svenska i enkla former. Eller kan du guida och hänvisa till olika aktiviteter och mötesplatser samt ge tips kring bostads-/arbets-/utbildningssökande. Du kan också vara en social kontakt, då flera nyanlända kommer ensamma till Sverige eller kan det vara så att man inte känner så många personer i Kristianstad. Då betyder det mycket för den nyanlända att ha kontakt med någon i samhället som man kan prata med ibland och fråga kring olika behov som kan dyka upp efterhand.

Du får samtidigt också en ny kontakt i ditt liv med en person som har en helt annan bakgrund och kultur än din egen, det finns mycket spännande erfarenhetsutbyten och nya lärdomar i mötet med en nyanländ.  

Kristianstads kommun har flera nyanlända och volontärer som har matchats till varandra och vi kan bli fler. Det finns behov. Du bestämmer själv hur ofta du kan tänka dig att ställa upp som volontär och vad du vill bidra med, utifrån behoven. Som stöd till dig som vill bli volontär så finns introduktion, utbildningar (informationsfilmer) och träffar med andra volontärer inom kommunen. För mer information se i dokument, där finns vår informationsfolder.

Är du nyanländ och vill få kontakt med en volontär eller förening?

För dig som är nyanländ och kanske bara varit i Kristianstad en kort tid eller några år så finns möjlighet att få kontakt med en person (volontär) som kan hjälpa till med att träna svenska, ge tips och guida dig i vårt samhälle. Du kan också få tips om hur du kan söka bostad, arbete, utbildning eller veta mer om fritidsaktiviteter. Eller skulle du vilja ha en social kontakt med någon, få samhällsinformation eller större nätverk i Kristianstad? Ring eller maila till volontärsamordnaren, så kan du få kontakt med en Integrationsguide (volontär) och Föreningslots som kan hjälpa dig. För mer information se i dokument, där finns vår informationsfolder. 

Vill din förening eller verksamhet samarbeta med oss?

Kristianstads kommun samarbetar med civila samhället och andra verksamheter för att stödja nyanlända i Kristianstad, t.ex. är Röda Korset, FN-föreningen, Rädda Barnen, RF-SISU Skåne och Högskolan Kristianstad samarbetsaktörer i vår satsning. Kontakta gärna oss om ni vill samarbeta.

Ta gärna kontakt med:

Volontärsamordnare: Linda Edvardsson linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66.

Facebook: sök på Urbanaochvolontarer

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.