Hjälp med bostad

Nedan ser du vart du kan vända dig för hjälp med att hitta en bostad.

Boende, bostad

Migrationsverket har som uppdrag att ordna boende för alla som söker asyl i Sverige. Som asylsökande kan du även välja att bo hos släktingar eller vänner under väntetiden. Sedan 1 juli 2020 tillämpar Migrationsverket nya regler för eget boende. I Kristianstads kommun är vissa områden anmälda och det betyder att du som är asylsökande och väljer att bosätta dig i att av dessa områden i Kristianstad kan förlora rätten till dagsersättning och särskilt bidrag. Mer information finns på Migrationsverket

Som nyanländ måste du hitta boende själv. Om du har fått uppehållstillstånd och vill bo kvar, eller har fått uppehållstillstånd och vill flytta till Kristianstads kommun, måste du själv ordna boende. Här listas information om vart du kan vända dig för att hitta boende.

ABK

ABK är Kristianstads kommuns fastighetsbolag och de som har flest lägenheter till uthyrning i kommunen. Du kan registrera dig i deras bostadskö utan personnummer. Då klickar du i rutan "saknar svenskt personnummer".

ABK

Andra hyresvärdar och boende

Information om större bostadsförvaltare kan du hitta här på webbplatsen. Du måste oftast ställa dig i kö för en bostad.

Andra hyresvärdar och boende

Tänk på detta om du söker bostad

Det är inte tillåtet för hyresvärdar eller hyresgäster i Sverige att ta betalt för eller sälja hyreskontrakt. Om någon säljer ett kontrakt till dig så är det ett brott och personen kan dömas till fängelse. Mer om dina rättigheter och skyldigheter kring boende kan du läsa om på Information Sveriges webbplats.

Information Sverige

Anvisad ett boende

Om du har bott på en flyktingförläggning och inte hittat ett eget boende kan du bli anvisad till ett boende i Kristianstad av Migrationsverket. Om du blir anvisad ett boende så kan du inte påverka var boendet är eller hur stort boendet är. Ett anvisat boende har bara det mest nödvändiga, du kan till exempel få hyra ett eget rum där du delar kök med andra.


Filmer om att hitta bostad (olika språk)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.