Vilket stöd kan man få?

Om du är ny i Sverige, nyanländ eller asylsökande kan du exempelvis få samtalsstöd och hjälp att söka bostad. Kristianstads kommun erbjuder bland annat föräldragrupper och rådgivning som riktar sig till dig som är ny i Sverige.

Samtalskontakt och anhörigstöd

Om du behöver prata med någon om din situation så kan du vända dig till kommunens olika samtalsstöd. Det finns olika typer av samtalsstöd beroende på vad du behöver.

Samtalskontakt och anhörigstöd 

Samhällsorientering för invandrare

Samhällsorientering är för dig som är 18- 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare.

All information i samhällsorienteringen ges på ditt hemspråk. Målet är att du som nyanländ ska känna till och förstå dina rättigheter och skyldigheter inom arbetsliv, utbildning och hälsa.

Samhällsorientering

Rådgivning och hjälp med myndighetskontakt

När du besöker Kristianstads kommun eller ringer till oss är det Medborgarcenter du kommer till först. De hjälper dig med frågor som handlar om Kristianstads kommun. På Medborgarcenter hittar du informationsmaterial och får hjälp att fylla i blanketter. Det finns datorer som du kan använda för att söka information, kontrollera din e-post, läsa nyheter eller använda sociala medier. Du kan också få hjälp att hitta information på kommunens webbplats. Personal på Medborgarcenter talar svenska och engelska.

Röda korset

På Röda Korset kan du få hjälp med att läsa och fylla i blanketter och andra papper. Här kan du få hjälp i enskilda flyktingärenden som rör efterforskning och familjeåterförening.

Röda korset

Boende, bostad

Du måste hitta boende själv. Om du har fått uppehållstillstånd och vill bo kvar i Kristianstad eller har fått uppehållstillstånd och vill flytta till Kristianstad från en annan ort måste du själv ordna boende. Här listas information om vart du kan vända dig för att hitta boende.

ABK

ABK är Kristianstads kommuns fastighetsbolag och de som har flest lägenheter till uthyrning i kommunen. Du kan registrera dig i deras bostadskö utan personnummer. Då klickar du i rutan "saknar svenskt personnummer".

ABK

Andra hyresvärdar och boende

Information om större bostadsförvaltare kan du hitta här på webbplatsen. Du måste oftast ställa dig i kö för en bostad.

Andra hyresvärdar och boende

Tänk på detta om du söker bostad

Det är inte tillåtet för hyresvärdar eller hyresgäster i Sverige att ta betalt för eller sälja hyreskontrakt. Om någon säljer ett kontrakt till dig så är det ett brott och personen kan dömas till fängelse. Mer om dina rättigheter och skyldigheter kring boende kan du läsa om på Information Sveriges webbplats.

Information Sverige

Anvisad ett boende

Om du har bott på en flyktingförläggning och inte hittat ett eget boende kan du bli anvisad till ett boende i Kristianstad av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Om du blir anvisad ett boende så kan du inte påverka var boendet är eller hur stort boendet är. Ett anvisat boende har bara det mest nödvändiga, du kan till exempel få hyra ett eget rum där du delar kök med andra.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.