Tolk

Du som inte talar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med Kristianstads kommun. Det kostar inget och det är vi som bokar tolk när du besöker oss. Före besöket ska du tala om för oss vilket språk det gäller.

Om du vill ordna tolkhjälp själv går det bra men vi vill inte att barn används som tolkhjälp för föräldrar eller släktingar.

Hur bokar jag tolk?

Du kontaktar den tjänsteperson eller handläggare som du ska ha möte med och berättar att du behöver en tolk.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.