Hjälp med bostad

Nedan ser du vart du kan vända dig för hjälp med att hitta en bostad.

Boende, bostad

Migrationsverket ordnar boende för alla som söker asyl i Sverige. Som asylsökande kan du även välja att bo hos släktingar eller vänner under tiden du väntar på asyl. Sedan 1 juli 2020 har Migrationsverket nya regler för eget boende. I Kristianstads kommun finns några bostadsområden där Migrationsverkets regler för eget boende gäller. Det betyder att du kan förlora din dagsersättning och särskilt bidrag om du som asylsökande flyttar till eget boende i dessa områden. Mer information finns på Migrationsverket

Anvisad ett boende

Du som under asyltiden har bott på ett av Migrationsverkets boenden kan sedan bli anvisad ett boende i Kristianstad. Om du blir anvisad ett boende så kan du inte påverka var boendet är eller hur stort boendet är. Ett anvisat boende har bara det mest nödvändiga, du kan till exempel få hyra ett eget rum där du delar kök med andra.

Så fungerar det att hitta bostad

Som nyanländ måste du själv hitta boende. Om du har fått uppehållstillstånd och vill bo kvar, eller har fått uppehållstillstånd och vill flytta till Kristianstads kommun, måste du själv ordna boende. 

Här kan du titta på filmer på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. I filmerna får du reda på hur du kan hitta någonstans att bo. Du får tips på viktiga saker att tänka på när du hyr en bostad.

Filmer om att hitta bostad (olika språk)

Här listas information om vart du kan vända dig för att hitta boende i Kristianstad.

ABK

ABK är Kristianstads kommuns fastighetsbolag och de som har flest lägenheter till uthyrning i kommunen. Du kan registrera dig i deras bostadskö utan personnummer. Då klickar du i rutan "saknar svenskt personnummer".

ABK

Andra hyresvärdar och boende

Information om större bostadsförvaltare kan du hitta här på webbplatsen. Du måste oftast ställa dig i kö för en bostad.

Andra hyresvärdar och boende

Tänk på detta om du söker bostad

Det är inte tillåtet för hyresvärdar eller hyresgäster i Sverige att ta betalt för eller sälja hyreskontrakt. Om någon säljer ett kontrakt till dig så är det ett brott och personen kan dömas till fängelse. Mer om dina rättigheter och skyldigheter kring boende kan du läsa om på Information Sveriges webbplats.

Information Sverige

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.