Frukostmöten om integration

Vi ordnar frukostmöten för föreningar, studieförbund, volontärer och organisationer som arbetar med integrationsfrågor, fyra gånger om året. Då informerar vi om den aktuella flyktingsituationen, om insatser som pågår, delar erfarenheter och samverkar kring integrationsarbetet i kommunen.

Frukostmöten

Fyra gånger om året anordnas vanligtvis frukostmöten integration på Kulturkvarteret i Kristianstads kommun. Vi är glada för alla insatser som pågår i kommunen för ökad integration. Tillsammans hjälps vi åt.

Syftet med frukostmöten integration är att du som på olika sätt engagerar dig och arbetar med integrationsfrågor får möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Till varje möte bjuds olika aktörer in att berätta om hur de arbetar med integration och vad som är på gång i vår kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.