Bostadsanpassning

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende genom att anpassa bostaden.

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Du kan ansöka om du är en enskild person som äger en bostad för permanent bruk. Du kan också ansöka om du har en sådan bostad i form av en hyres- eller bostadsrätt. Det är kommunen där bostaden finns som kan bevilja bidrag för anpassningar av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Exempel på bostadsanpassningar:

 • Borttagning av trösklar
 • Ställa iordning en duschplats i stället för badkar
 • Ramp till entrén
 • Bredda dörröppningar
 • Installera automatiska dörröppnare och specialhissar

Lagen innehåller även bestämmelser om återställningsbidrag, som är ett bidrag fastighetsägare kan söka för att ta bort anordningar utförda med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag krävs det en skriftlig ansökan. Till ansökan ska det skickas med ett intyg skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Om du önskar kan du få stöd med alla delar av processen för att genomföra beviljade förändringar av bostaden.

Du har möjlighet att själv ta aktiv del i och styra hela eller delar av processen. Oftast sker det genom att man har önskemål om en viss entreprenör.

Planering och genomförande av åtgärderna sker alltid i samverkan med dig som söker och fastighetsägaren.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.