Hjälpmedel och bostadsanpassning

Ibland kan du behöva hjälpmedel för att klara ditt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning kan också söka bidrag för anpassning av din bostad.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.