Om Afasifyren

Afasifyren är en dagverksamhet för dig som har afasi, är anhörig eller som vill veta mer.

Vår verksamhet är unik, genom att den drivs i samverkan med Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd.

Vi vill också inspirera andra kommuner, landsting/regioner och föreningar att skapa liknande verksamheter för personer med afasi och deras anhöriga.

 • Boka ett studiebesök hos oss
 • Vi håller föreläsningar om afasi
 • Vi ger handledning till personal och anhöriga
 • Vi utbildar personal, studerande och andra intresserade

Organisation

Dagverksamheten på Afasifyren är organiserad inom funktionsstöd, på omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun.

Vår idé

 • Afasifyren arbetar för att minska hinder för kommunikation mellan människor
 • Vi vill göra det möjligt att vara delaktig
 • Alla ska ha möjlighet att uttrycka tankar, åsikter och visa vad man kan
 • Alla ska få möjlighet att ta del av information och kunskap
 • Språket kan kompletteras med gester, stödord, skisser, bilder, kartor, kalender eller genom att rita. Då kan du nå ut med vad du vill säga. Det går också att tolka vad någon annan säger.
 • En person med afasi behöver träffa människor att prata med.
 • Afasifyren är också till för anhöriga. Vi utbildar och ger möjlighet att träffa andra i samma situation.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Afasifyren

Telefon

044 - 12 93 99

Besöksadress

Södergatan 14

290 50 Kristianstad

Fler kontakter

Cecilia Nyberg

Logoped

044 - 12 93 99

Maja Chronvall

Arbetsterapeut

044 - 12 93 99