Snälltågsvägen

Snälltågsvägen 74´s verksamhet, inriktar sig till dig som är ung och har fått en demens/ kognitiv sjukdom diagnos. För att komma till oss krävs att du har en diagnos före 65 års ålder, samt ett beslut från din handläggare att du tillhör personkrets 2. Du kan få vara här till du fyller 68 år.

Metoder

Vi erbjuder schema som tydliggör din arbetsdag.

För dig kan vi erbjuda

Gemensamma aktiviteter. Naturen är i fokus och inga förkunskaper krävs.

Vi har förmiddags- och eftermiddagsgrupper. Vi kommer överens vad som passar dig/gruppen bäst, beroende på ork och möjligheter, allt för att alla ska få ut så mycket som möjligt av verksamheten.

Förmiddagsgruppen är mer fysiskt aktiv. Vi har en buss som tar oss ut på promenader i naturen. Vi besöker fina ställen i vår omgivning, samt museum, naturum och utställningar, och bibliotek mm.

Vi beställer lunch som vi äter tillsammans innan ni sedan avslutar dagen här.

Eftermiddagsgruppen har lugnare aktiviteter. Vi är främst i vår fina lokal och trädgård. Vi gör olika aktiviteter. Det kan vara att baka, vara kreativ med olika slags pyssel efter säsong och årstid, spela spel, måla, musik, eller kanske högläsning. Vi har en trevlig stund och så fikar vi tillsammans. 

Verksamhetens mål

Vi arbetar för att du ska kunna få delta i anpassade meningsfulla aktiviteter, att du får vara en del i en gemenskap, få trygghet och glädje samt bra rutiner. 

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi har tillsammans en dialog på aktiviteter vi kan göra. Vi planerar en vecka i taget, vi gör genomförandeplan och samtalsmatta. 

Välkomna!

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.