Skulptören

Resurscenter Skulptören är en daglig verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vi har även en grupp som arbetar i köket med bland annat lunchservering och städuppgifter. Upplevelsedelen erbjuder även deltagare med assistans tillgång till de anpassade rummen.

En kille som ligger i ett hav av bollar och ser ut att njuta.
En kille som ligger i ett hav av bollar och ser ut att njuta.

Resurscenter Skulptören

Vår inriktning är sinnesstimulering enligt Snoezelen metoden. Vi erbjuder sinnesupplevelser dels i vår upplevelsedel där vi har speciellt utformade Snoezelenrum, men även genom exempelvis musik, rullstolsdans, taktil beröring, bad och skapande aktiviteter.

Vår trädgård och naturen i närområdet skapar möjligheter för oss att arbeta aktivt med sinnesstimulering både i inomhusaktiviteter men även i utomhusaktiviteter.

Personer som har daglig verksamhet erbjuds aktiviteter och sinnesstimulering anpassad efter sina behov, förutsättningar och intressen. Vi arbetar med AKK, alternativt och kompletterande kommunikation för att stärka personens möjlighet till kommunikation.

Vi har en fast struktur på arbetsdagen och varje person har ett individuellt schema som tydliggör dagens aktiviteter. Aktiviteterna som vi erbjuder ger stor valmöjlighet och sker i grupp eller individuellt.

Vi vill ge möjligheter och skapa förutsättningar för personer att utvecklas, vara delaktiga och skapa en miljö där man kan känna trygghet och glädje. 

Upplevelsedelen Skulptören

Skulptörens upplevelserum och upplevelseträdgård är uppbyggda enligt Snoezelenmetoden. Metoden erbjuder sinnesstimulering i särskilt utformade miljöer kopplat till ett speciellt förhållningssätt.

Miljön ska vara annorlunda, spännande och locka till delaktighet i aktivitet eller avslappning. Att få uppleva tillsammans med en engagerad medföljare stimulerar sinnen, känslor, kommunikation och kreativitet.

Vem får besöka upplevelserummen

Vuxna personer tillhörande personkrets 1 eller 2 enligt LSS eller barn med funktionsnedsättning som är boende i Kristianstads kommun och är i behov av sinnestimulerande miljöer. Besöken sker tillsammans med person som genomgått vår kostnadsfria introduktionsutbildning.

Besöken i upplevelserummen är kostnadsfria.

Upplevelserummen kan bokas måndag-fredag av daglig verksamhet, personer med personligassistans, skola och habiliteringen.

Du bokar tid genom att ringa till Maria Svantesson.

Introduktion

Vår introduktionsutbildning varar tre timmar och vi har fem utbildningstillfällen per år.

På grund av renovering av vår verksamhet som väntas vara klar i april 2021 kan vi inte erbjuda introduktionutbildning under denna period.

Anmälan till introduktionsutbildning

Carina Friberg tar emot anmälan till introduktionsutbildningen. Du kan anmäla via e-post eller telefon.

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök i Upplevelsedelen en torsdagseftermiddag i månaden. Ring Maria Svantesson för att boka tid.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.