Returhuset

Returhuset är en second hand butik som ligger på Kretsloppsparken i Snårarp. Butiken bedrivs både som daglig verksamhet och som dagverksamhet. Hit tar man sig med buss nr 4 från Kristianstad.

Arbetsuppgifterna i butiken består av att ta hand om kunderna och att sälja varor. I uppgifterna ingår också att hämta, ta emot, packa upp, diska och prismärka det som har skänkts.

Vi säljer även saker som vi har gjort om genom återbruk och återanvändning.

Returhuset och ligger under samma tak som SAVEKO. Returhuset samarbetar även med Kretsloppsparken Kristianstad AB.

För öppettider, se kontaktrutan. Avvikelser kan förekomma i samband med utbildning och personalmöten. Information lämnas då på Returhusets Facebooksida och genom skyltning i butiken. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.