Samtal för integration

Samtal för integration vänder sig till föräldrar som behöver stöd för att integreras i samhället. Under 10 veckor får deltagarna träffa andra i samma situation och genom gruppsamtal få större förståelse för hur det svenska samhället fungerar.

Samtal för integration hjälper föräldrar med integration.
Samtal för integration hjälper föräldrar med integration.

Samtal för integration ger deltagarna större möjlighet till delaktighet i samhället och mod att ta nästa steg mot att bli självständig. En del av projektet är också att förebygga och motverka hederskulturella mönster som leder till psykisk ohälsa.

Vilka kan delta

Målgrupp för Samtal för integration är föräldrar med minst ett barn under 12 år och bosatta i Kristianstads kommun. Deltagaren ska ingå i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag eller uppbär försörjningsstöd. Deltagare som uppbär försörjningsstöd ska ha gjort det under minst 10 – 12 månader samt ha behov av tolk trots genomgången SFI eller är långvarigt sjukskriven/har långvarig ohälsa (tre månader eller mer).

Gruppsamtal

Vi arbetar i samtalsgrupper där deltagarna samtalar för att öka sin förståelse och kunskap om samhället. Gruppsamtalen leds av två samtalsledare och i aktiviteten ingår att prata om och hantera hur flytten från ett land till Sverige påverkar på individ-, föräldra- och familjenivå. Vilka förväntningar som finns i samhället och hur man förhåller sig till dem. Vi pratar om strategier och förutsättningar för att bättre kunna förstå och komma in i samhället, studier och/eller arbetsliv och bli självförsörjande.

Gruppen består av 8 deltagare och träffas i 10 veckor, 2 tillfällen i veckan. Deltagande i gruppen innebär lärarledd aktivitet 5 timmar per vecka och hemstudier 2,5 timmar per vecka. Grupperna är uppdelade efter kön, så kvinnor och män träffas i separata grupper.

Föräldraskap, hälsa och arbete är några av ämnena vi kommer att samtala om, vi pratar även om mänskliga rättigheter, jämställdhet, kulturella mönster, fri-och rättigheter och värderingar.

Samtal för integration drivs i samarbete med Samordningsförbundet Skåne nordost och Arbetsförmedlingen.

Fördjupning

Efter Samtal för integration erbjuder vi en fördjupningsdel. Fördjupningen består av tre delar; fördjupad diskussion i våra befintliga teman, individuella samtal och språkträning.  I fördjupningen ställer vi högre krav på att deltagaren ska klara sig utan tolk och vara intresserad av att ta sig vidare och vilja göra en förändring i sin livssituation.

En anvisning till fördjupningsdelen görs i samråd mellan socialsekreterare och samtalsledare. För mer information prata med samtalsledaren.

Grupper för unga vuxna

Vi har även grupper för unga vuxna, välkommen att kontakta oss för mer information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.