Föräldragrupper och utbildningar

Satsa på ditt föräldraskap. Kristianstads kommun erbjuder ett flertal olika föräldragrupper och utbildningar, flera av dem ges i grupp. De har lite olika fokus och riktar sig till olika familjer.

Våra föräldragrupper och utbildningar startar lite olika, kontakta därför arrangören för aktuell information om nästa kurs- eller gruppstart.

Föräldragrupp för dig med barn i åldern 3-12 år

Cope Barn

Gruppen riktar sig till dig som har barn mellan 3 och 12 år och som vill ha några nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att stärka din roll som förälder och att stärka relationerna i din familj. Vi träffas 10 gånger och två timmar per tillfälle. Vi bjuder på fika.

Målet med gruppen är att du ska utveckla din föräldraroll och ditt självförtroende som förälder. Du får praktiska och konkreta strategier i ditt föräldraskap och möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra föräldrar.

Föräldragrupp för dig med barn i åldern 12-19 år

Cope Tonår

Gruppen riktar sig till dig som har ungdomar i åldern 12-19 år. Målet är att du ska få en bättre relation till din ungdom och utvecklas som förälder. I gruppen träffar du andra föräldrar som du kan prata med om föräldraskap med och du får verktyg att hantera vardagliga situationer. Vi träffas vid 4 tillfällen.

Kontakt och anmälan Cope Barn och Tonår

Familjeservice

Föräldrautbildning för separerade föräldrar

BiFF - Barn i Föräldrars Fokus

Utbildningen ger dig kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera. Gruppen vänder sig till separerade föräldrar som vill utbyta erfarenheter med andra och lära sig mer om vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter.  Gruppen träffas vid tre tillfällen på kvällstid.

Målet med utbildningen är att du som förälder ska få ökad kunskap om ditt barns utveckling. Du får verktyg för att bygga en trygg relation mellan dig och ditt barn och en större tilltro till din egen förmåga.

Kontakt och anmälan

Familjeservice

 

Föräldrautbildning för utomlandsfödda föräldrar 

Vår väg - föräldrautbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är utomlandsfödd förälder och som vill ha stöd i ditt föräldraskap. Det kan vara svårt att flytta till ett nytt land och uppleva en främmande kultur. Det är en resa som ställer nya krav, inte minst på dig som är förälder. Vår Vägs föräldraprogram är ett stöd för föräldrar till barn som lever med två kulturer.

Under programmets gång pratar vi i grupp om hur resan från ett land till ett annat kan påverka dig som förälder och din familj. Du som förälder diskuterar med andra föräldrar om strategier och förutsättningar för barns utveckling och tar del av varandras erfarenheter.

Kontakt och anmälan

Familjeservice

Trygghetscirkeln (Circle of Security)

Utbildningen riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 0-3 år. Vi pratar om samspelet mellan barn och förälder, hur man som förälder kan hjälpa sitt barn till en ökad trygghet och en god självkänsla. Varje träff har olika teman där vi tillsammans tittar på korta filmer och diskuterar kring barns behov. 

Kontakt och anmälan

Familjeservice

 

Mina föräldrar är skilda (Skilda Världar)

 ”Mina föräldrar är skilda” är gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar (åldersindelade grupper). Under tio träffar får barnen
prata om tankar och känslor de kan ha kring föräldrarnas separation, nya familjekonstellationer och andra förändringar. Vi kommer också att fika och
göra roliga saker tillsammans. 

Kontakt och anmälan

Familjeservice

 

Samtal för integration

Vi erbjuder gruppsamtal för dig som behöver stöd för att integreras i samhället. Under 10 veckor får deltagarna träffa andra i samma situation och får större förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Våra grupper är för dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och ingår i etableringen.

Träffarna ska ge deltagaren större möjlighet att vara delaktig i samhället och ge mod att ta nästa steg mot att bli självständig. Vi arbetar med att förebygga och motverka hederskulturella mönster som leder till psykisk ohälsa.

Kontakt och anmälan

Samtal för integration

Föräldrautbildning för adoptivföräldrar

Föräldraskap genom adoption är en obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Det är Studiefrämjandet som ansvarar för kursen som genomförs enligt MFoF:s (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsfrågor) och Socialstyrelsens krav på föräldrautbildning för blivande adotivföräldrar.

Kontakt och anmälan

Föräldraskap genom adoption, Studiefrämjandet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.