Familjeservice

Familjeservice erbjuder rådgivande och stödjande samtal till familjer med barn i åldern 0-20 år och vi arrangerar föräldrautbildningar i grupp. Nu kan du anmäla dig till vårens föräldragrupper och föräldrautbildningar.

Familjeservice hjälper hela familjen
Det är gratis att besöka Familjeservice och du kan vara anonym. Vi för ingen dokumentation och registrerar inte ditt besök.

Att vara en bra förälder, som både ger värme och sätter ramar, är inte alltid lätt. Alla barn har olika behov och under en period av bråk kan det ibland vara bra att få råd och stöd - för att göra vardagen lite lättare. 

Rådgivande och familjestödjande samtal

Du får träffa en av våra socialrådgivare för att prata kring de utmaningar ni som familj har just nu. Du kan som förälder komma själv, med din partner och/eller tillsammans med ditt barn.  Vi samarbetar också med ert övriga nätverk som förskola, skola eller andra viktiga personer om det gynnar er familj.

Covid-19: Vi har, utifrån rådande riktlinjer och restriktioner inom kommunen, anpassat vår verksamhet och vidtagit olika åtgärder för att på olika sätt kunna bidra till en minskad smittspridning. Hör gärna av er om ni vill veta mer om våra åtgärder.

Det här är bra att veta om Familjeservice

 • Vi dokumenterar och registrerar inte ditt besök.
 • Vi har sekretess.
 • Du kan vara anonym.
 • Att ha kontakt med oss är gratis.
 • Våra föräldrautbildningar och föräldragrupper är gratis.
 • Vi startar upp föräldrautbildningar varje termin. Ring oss för att få reda på när nästa kurs och grupp startar – först till kvarn gäller.

Föräldrautbildningar i grupp (även digitalt vt-21)

Kristianstads kommun erbjuder utbildningar och föräldragrupper till olika familjer. På Familjeservice har vi några av utbildningarna. De utbildningar vi erbjuder på Familjeservice är BiFF - Barn i Föräldrars fokus, Vår väg  föräldrautbildning, COPE föräldragrupp, Trygghetscirkeln föräldragrupp och Mina föräldrar är skilda/Skilda Världar för barn med separerade föräldrar.

Du måste föranmäla dig till höstens höstens grupper och utbildningar. Det kan du göra genom att ringa eller skicka e-post.

Covid-19: Vi vill göra er uppmärksamma på att det i dagsläget inte arrangeras några fysiska grupper eller utbildningar. Inför vårterminen 2021 har vi valt att fokusera på digitala möten för vissa av de grupperna/ utbildningar vi erbjuder. Se information nedan.

Det går bra att fortsatt anmäla sig löpande även för intresse rörande deltagande i fysiska grupper och vid eventuella förändringar gällande rådande restriktioner kommer vi att kontakta dig när det blir aktuellt igen.

BiFF - Barn i Föräldrars Fokus

Ett barn på en lekplats
Föräldrar i grupp kan dela med sig av erfarenheter  och kunskaper om hur det är att vara förälder.

Utbildningen ger dig kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera. Gruppen vänder sig till separerade föräldrar som vill utbyta erfarenheter med andra och lära sig mer om vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter.  Gruppen träffas vid tre tillfällen på kvällstid.

Målet med utbildningen är att du som förälder ska få ökad kunskap om barnets utveckling. Du får verktyg för att bygga en trygg relation mellan dig och ditt barn och en större tilltro till din egen förmåga.

Gruppstart 

16 mars, kl. 17-19

Covid-19: Inga av inplanerade träffar kommer att hållas på plats utan träffarna sker digitalt. Kontakta oss för mer information

Klicka här för manual gällande videosamtal.

Vår väg - föräldrautbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är utomlandsfödd förälder och som vill ha stöd i ditt föräldraskap. Det kan vara svårt att flytta till ett nytt land och uppleva en främmande kultur. Det är en resa som ställer nya krav, inte minst på dig som är förälder. Vår Vägs föräldraprogram är ett stöd för föräldrar till barn som lever med två kulturer.

Under programmets gång pratar vi i grupp om hur resan från ett land till ett annat kan påverka dig som förälder och din familj. Du som förälder diskuterar med andra föräldrar om strategier och förutsättningar för barns utveckling och tar del av varandras erfarenheter.

Gruppstart 

5 februari, kl. 9
Föräldrar i grupp kan dela med sig av erfarenheter och kunskaper om hur det är att vara förälder.

Covid-19: Inga av inplanerade träffar kommer att hållas på plats utan träffarna sker digitalt. Kontakta oss för mer information.

Klicka här för manual gällande videosamtal.

COPE - Föräldrautbildning

Vi har föräldragrupper, COPE Barn och COPE Tonår, för både dig som har barn mellan 3 och 12 år och 13 och 20 år och som vill ha några nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att stärka din roll som förälder och att stärka relationerna i din familj.

Den webbaserade kursen, COPE 3-12, genomförs individuellt genom inloggning till COPE:s hemsida efter att du har anmält dig. Varje kurstillfälle innehåller två eller tre filmscener. Efter varje scen som du tittat på kan du tänka igenom vilka misstag som du tycker att föräldern gör. Fundera sedan på alternativa sätt i att agera och som du tänker hade varit bättre. Varje digitalt kurstillfälle avslutas med en sammanfattning av den strategi du gått igenom och du får också skapa din egen hemuppgift. Tänk på att det är viktig att träna sig i olika färdigheter innan en möjlig förändring kan skapas. Du erbjuds också möjlighet för enskilt coaching via telefon av erfaren kursledare. Målet med kursen är att du ska utveckla din föräldraroll och ditt självförtroende som förälder. Du får praktiska och konkreta strategier i ditt föräldraskap. Kursen består av sju tillfällen.

Gruppstarter

COPE Tonår, 12 – 19 år: våren 2021, digital föräldrakurs (kontakta oss för mer information)

COPE Barn 3 – 12 år: Digital föräldrakurs på nätet via länk. Vi tar emot fortlöpande intresseanmälan till och med vecka 17. Intresseanmälan som inkommer därefter sätts upp i kö inför höstterminen. (kontakta oss för mer information)

Covid-19: Inga av inplanerade träffar kommer att hållas på plats utan träffarna sker digitalt. Kontakta oss för mer information.

 

Trygghetscirkel (Circle of Security)

Utbildningen riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 0-6 år. Vi pratar om samspelet mellan barn och förälder, hur man som förälder kan hjälpa sitt barn till en ökad trygghet och en god självkänsla. Varje träff har olika teman där vi tillsammans tittar på korta filmer och diskuterar kring barns behov.

Gruppstart

4/2, kl. 9-11 (arabiska), 4/2 kl. 17-19 (svenska) eller 5/2 kl. 9-11 (somaliska).
Grupperna träffas digitalt vid 8 tillfällen.

Covid-19: Inga av inplanerade träffar kommer att hållas på plats utan träffarna sker digitalt. 

Mina föräldrar är skilda (Skilda Världar)  

”Mina föräldrar är skilda” är gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar (åldersindelade grupper). Under tio träffar får barnen prata om tankar och känslor de kan ha kring föräldrarnas separation, nya familjekonstellationer och andra förändringar. Vi kommer också att fika och göra roliga saker tillsammans.
 

Gruppstart

Covid-19: Inga Mina föräldrar är skilda (Skilda världar) grupper planerade för våren 2021. Håll er gärna uppdaterade då planeringen kan komma att ändras vid eventuella förändringar gällande rådande restriktioner. Det går bra att fortsatt anmäla sig löpande.

Vi har föräldragrupper, COPE Barn och COPE Tonår, för både dig som har barn mellan 3 och 12 år och 13 och 20 år och som vill ha några nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att stärka din roll som förälder och att stärka relationerna i din familj.

Den webbaserade kursen, COPE 3-12, genomförs individuellt genom inloggning till COPE:s hemsida efter att du har anmält dig. Varje kurstillfälle innehåller två eller tre filmscener. Efter varje scen som du tittat på kan du tänka igenom vilka misstag som du tycker att föräldern gör. Fundera sedan på alternativa sätt i att agera och som du tänker hade varit bättre. Varje digitalt kurstillfälle avslutas med en sammanfattning av den strategi du gått igenom och du får också skapa din egen hemuppgift. Tänk på att det är viktig att träna sig i olika färdigheter innan en möjlig förändring kan skapas. Du erbjuds också möjlighet för enskilt coaching via telefon av erfaren kursledare. Målet med kursen är att du ska utveckla din föräldraroll och ditt självförtroende som förälder. Du får praktiska och konkreta strategier i ditt föräldraskap. Kursen består av sju tillfällen.

Gruppstarter

COPE Tonår, 12 – 19 år: våren 2021, digital föräldrakurs (kontakta oss för mer information)

COPE Barn 3 – 12 år: Vecka 5, digital föräldrakurs på nätet via länk (kontakta oss för mer information)

Covid-19: Inga av inplanerade träffar kommer att hållas på plats utan träffarna sker digitalt. Kontakta oss för mer information.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.