Familjerådgivning

Familjerådgivningen är specialiserad på parrelationer. Till oss kommer par som behöver hjälp och stöd att hitta tillbaka till närhet, förtroende och trygghet. Till familjerådgivningen kommer också par som är i separation eller som funderar på att gå skilda vägar.

Familjerådgivningens verksamhet under pågående Covid-19 pandemi

För att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer har verksamheten utökat möjligheten för digitala möten. Under pågående pandemi kommer samtal i första hand att erbjudas via telefon- eller videosamtal (Skype). Klicka här för manual gällande videosamtal. Möjligheten till samtal på familjerådgivningens mottagning kan erbjudas när det är möjligt under förutsättning att besökare och familjerådgivare är symtomfria enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Du är välkommen att kontakta oss via telefon: 044-13 40 40

Klicka här för manual gällande videosamtal.

 

Om Familjerådgivning

Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för alla Sveriges kommuner sedan 1995. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med samlevnadsproblem och konflikter i par- och familjerelationer. Vi arbetar också förebyggande genom att informera om vad som är viktigt i en välfungerande relation. Ibland erbjuder vi olika slags gruppverksamhet.

Familjerådgivningen är avskild från alla annan kommunal verksamhet. Du kan besöka oss och känna dig trygg med att det du pratar om stannar hos oss.

Du och din partner kan vända er till oss om ni har problem i er parrelation. Vanliga problem är att det är mycket bråk, irritation och konflikter som man inte förmår att lösa. Det kan också bli mycket tyst i relationen. I dessa situationer upplever man ett avstånd till varandra, förtroendet och närheten tunnas ut och det kan kännas tomt och ensamt. Man börjar undra vad det är för mening med att fortsätta tillsammans om man känner sig ledsen och olycklig i sin relation.

Det går att få hjälp att hitta tillbaka till närhet, intimitet, förtroende och känslomässig trygghet i parrelationen. Vi kan hjälpa er med det.

Ibland händer saker som gör att man hamnar i en akut kris tillsammans. Det kan röra sig om otrohet, sjukdom, dödsfall eller liknande. Då kan man behöva stöd och hjälp av en familjerådgivare.

Om ni skulle välja att bryta upp och gå skilda vägar kan vi hjälpa er att bättre förstå vad som gick fel och hur ni skall kunna samarbeta framöver om det finns gemensamma barn.

Vill ni boka tid så kontaktar ni oss på 044 134040. Där får ni information om aktuella telefontider. Första kontakten med oss sker alltid via ett personligt telefonsamtal med någon av oss familjerådgivare. För tillfället är det väntetid innan det är möjligt att komma till oss på ett första samtal. På grund av sekretessregler tar vi inte emot e-post.

Vanliga relationsproblem som vi möter

 • Vi har svårt att prata med varandra.
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Otrohet och kris.
 • Vi funderar på att separera.
 • Vi har svårt att få ihop livspusslet.
 • Vi bråkar för mycket och barnen mår inte bra.
 • Vårt sexliv fungerar inte eller vi har inget sexliv.
 • Min partner har träffat en annan.
 • Vi har separerat men behöver prata.
 • Det blir bråk hela tiden mellan mig och min partners barn.

Vi arbetar också med att förbättra relationer mellan familjemedlemmar. Det kan ibland röra sig om relationer till partnerns barn, vuxna barn och deras föräldrar eller liknande. I dessa fall är det viktigt att vi får bedöma på vilket sätt vi skall träffa hela familjen. Det behöver finnas förutsättningar och motivation att gå varandra till mötes.

En familjerådgivning - fyra kommuner

Familjerådgivningen bedrivs i kommunal samverkan med Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Bor du i någon av dessa fyra kommuner kan du komma på samtal till mottagningen i Kristianstad.

Bra att veta om oss

 • Vi erbjuder professionell samtalshjälp.
 • Vi för inga journaler och du blir inte registrerad.
 • Vi har tystnadsplikt då vi arbetar under lagstadgad sträng sekretess.
 • Samtalen kostar 100 kronor per person och besökstillfälle. Du kan betala kontant eller med Swish 123-453 92 92. Möjlighet till avgiftsreducering finns. Prata med din familjerådgivare om ni av någon anledning inte kan betala just nu.
 • Familjerådgivningen är avskild från annan kommunal verksamhet.
 • Vi som arbetar på familjerådgivningen är legitimerade psykoterapeuter.

Boka tid

Vill du veta mer eller boka en besökstid så kontakta oss på telefon 044-13 40 40. Där finns alltid information om aktuella telefontider. Vi familjerådgivare svarar personligen i telefonen under våra telefontider. På grund av sekretessregler går det inte att kontakta oss via e-post.

Håll om Mig-grupp

Detta är en utbildning i grupp som kan stärka din relation. Kontakta oss på telefon 044-13 40 40 för intresseanmälan eller mer information. Utbildningen bygger på emotionellt fokuserad parterapi, EFT. Nästa kurs planeras att hållas under hösten 2020.

Sekretess - Tystnadsplikt

På familjerådgivningen har vi tystnadsplikt och arbetar under lagstadgad sträng sekretess. Vi har ingen registrering och för inga journaler.

Familjerådgivningen är helt avskild från annan kommunal verksamhet. Det skall vara separata lokaler och personalen får inte samtidigt arbeta inom annan kommunal verksamhet.

Digitala möten

Familjerådgivningen erbjuder i första hand digitala möten i form av telefon- eller videosamtal (Skype). Klicka här för manual gällande videosamtal.

Vanliga frågor

  • Blir man hjälpt av familjerådgivning?

   Det finns forskning som visar att de flesta upplever en förbättring i relationen efter kontakten med familjerådgivningen och också att den effekten kvarstår över tid. Du kan läsa mer om detta i Ann-Mari Lundblads doktorsavhandling "Kärlek och Hälsa, parbehandling i ett folkhälsoperspektiv".

  • Vilka söker familjerådgivning?

   Alla med relationsproblem oavsett sexuell läggning eller sexuell identitet. Det kan till exempel vara gifta par, sambos, särbos, relationsproblem över generationsgränser med svärföräldrar.

   De flesta som kommer vill få hjälp med att få det bättre i sin relation. Det är också många som bestämt sig för att skiljas/separera och vill prata igenom hur de ska göra för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Ibland vill parterna olika, den ena vill lämna, den andre vill fortsätta relationen.

   Även redan separerade kommer för att försöka lösa problem som gäller samarbetet kring barnen eller för att de fått problem i den nya styvfamiljen.

  • Har vi tillräckligt stora problem?

   Det är din egen upplevelse som räknas. På familjerådgivningen har vi inte märkt att människor kommit med ”för små problem”, men vi hör ofta att man önskat att man kommit långt tidigare.

  • Måste man komma tillsammans?

   Ja, ni behöver komma tillsammans. Behöver du enskilt samtalsstöd vänder du dig till din kommun eller till din vårdcentral.

  • Kan ni hjälpa oss när det förekommit våld?

   När det finns våld i relationen träffar vi er inte i gemensamma parsamtal. Ni kan få hjälp att komma vidare till de hjälpresurser er kommun kan erbjuda för att arbeta mot våld i nära relationer.

  • Vem får man prata med när man ringer?

   Du kan mötas av en telefonsvarare som ger dig aktuell information om veckans telefontider. Ringer du på de tiderna får du prata med en av oss familjerådgivare och du kan ställa dig i kö för att få en tid.

  • Arbetar ni med någon speciell metod?

   På familjerådgivningen använder vi oss av flera olika teorier och metoder beroende på vilken hjälp som efterfrågas. De mest centrala metoderna utgår från systemisk teori och anknytningsteori. Flera av familjerådgivarna är utbildade i emotionellt fokuserad parterapi (EFT).

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.