Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta så måste faderskapet bekräftas. Först då får barnets sina juridiska rättigheter såsom t ex arvsrätt och rätt till faderns efternamn. Faderskapet bekräftas genom en underskrift hos kommunen. Du måste boka tid.

Olika sätt om ni bor ihop eller inte

Om föräldrarna bor ihop skrivs faderskapsbekräftelsen på medborgarcenter i Rådhus Skåne. Om föräldrarna inte bor tillsammans så vänder ni er till Familjerättsgruppen i Östra kommunhuset. Kontakta oss innan besöket och boka tid med en handläggare.

Barnet är ert gemensamma

Om ni som föräldrar är överens om att barnet är ert gemensamma är det en okomplicerad procedur. Då skriver ni på en bekräftelse på att ni båda är överens om vem som är fadern.

Om det är oklart vem som är pappa

I vissa fall uppstår tveksamhet om vem som är barnets pappa. Då kan du får hjälp med att göra ett DNA-test på mamman, barnet och på den eller de män som kan vara far till barnet.

I sällsynta fall vill föräldrarna inte bekräfta faderskapet då fastställs faderskapet genom en dom i Tingsrätten.

Om faderskapsutredningen läggs ner

Det kan inträffa att en påbörjad faderskapsutredning läggs ner, det kan bero på att:

  • Det går inte att få fram tillräckligt med uppgifter för bedömningen.
  • Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol.
  • Det finns särskilda skäl att anta att en fortsatt utredning på något sätt skulle vara till skada för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

Alla handlingar som gäller faderskap arkiveras i kommunarkivet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.