Om Mindset

Med Mindset vill vi sprida en inställning som leder till att fler ungdomar deltar aktivt i det samhälle som de idag lever utanför.

Det kan handla om unga som bor i så kallade utanförskapsområden i kommunen. Det är dock inte geografin som styr vilka som behöver och kan få stöd eller vägledning.

Det finns en rad olika samverkansparters som deltar i projektet: ABK, HSB, Polismyndigheten, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, RF-Sisu Skåne (Skåneidrotten), olika föreningar samt externa och interna arbetsgivare med flera engagerade. Inom Mindset samarbetar arbete- och välfärdsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Vi som arbetar med ungdomarna sitter i gamla Läkarvillan, Kanalgatan 24, samma hus som Ungdomstorget. Mindset har möjlighet att ta emot både enskilda individer och mindre grupper, även under Coronapandemins restriktioner.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.