Mindset

Mindset hjälper ungdomar som saknar fullständig utbildning eller arbete och som behöver hjälp med att hitta rätt i sin tillvaro. På den här sidan kan du läsa mer om Mindset.

Mindset är ett Europeiskt Socialfondsprojekt, som riktar sig till ungdomar mellan 15-24 år. Målgruppen för projektet har ofta en social problematik, som kan innebära att de varken arbetar eller studerar. Kontakt med ungdomarna sker främst genom uppsökande verksamhet på bland annat Gamlegården, Charlottesborg och i Kristianstads centrum.

Mindset består av flera steg

  • Steg 1: Vi möter ungdomarna i deras egna miljöer och berättar om de möjligheter som finns. Ibland får vi kontakt med ungdomarna genom våra samverkanspartners, som till exempel skolan eller socialtjänsten.
  • Steg 2: Här arbetar vi med vägledning och stöd i Läkarvillan (Ungdomstorget). De ungdomar som väljer att delta får en stödsamordnare, som sedan kommer att finnas med under resans gång. Det kan handla om studie- och yrkesvägledning, arbetsmarknadsfrågor, pedagogiskt stöd och stöd i sociala frågor.
  • Steg 3: Här arbetar vi enligt modellen Supported Education, som är indelad i tre faser: Välja, skaffa och behålla. Ungdomen arbetar gemensamt med sin stödsamordnare för att hitta rätt utbildning och får även fortsatt stöd under sin utbildningstid.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.