Läs- och skrivsvårigheter

Om du misstänker att du eller ditt barn har läs- och skrivsvårigheter ska du i första hand ta kontakt med din eller barnets lärare eller skolkurator. Ju tidigare den som har läs- och skrivsvårigheter får hjälp dess bättre.

Misstänker du att du eller ditt barn har läs- och skrivsvårigheter? Det finns hjälp att få. Kontakta din lärare, kurator eller elevhälsan.
Misstänker du att du eller ditt barn har läs- och skrivsvårigheter? Det finns hjälp att få. Kontakta din lärare, kurator eller elevhälsan.

Ett annat ord för läs- och skrivsvårigheter är dyslexi. 

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Problemen upptäcks ofta i tidig ålder men kan även upptäckas hos vuxna. Läs- och skrivsvårigheter behöver inte vara dyslexi.

Ju tidigare som problemet uppmärksammas dess bättre och snabbare kan du få hjälp. På din eller ditt barns skola finns specialpedagoger som kan ge stöd och råd. Kontakta elevhälsan om du vill veta mer om vilket stöd och hjälp som finns. Du kanske inte kan helt bli av med dina besvär, men du kan få hjälp att minska problemen med olika hjälpmedel.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.