Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller ungdom far illa gör en orosanmälan. Kvällar, nätter och helger ska du ringa Sociala jouren på telefonnummer 040–6769058. Misstänker du att barn är i akut fara ska du omedelbart ringa 112.

Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.
Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.

Så här gör du anmälan

Du kan anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa på flera olika sätt. Du kan ringa till oss på måndagar mellan klockan 8–17.30, tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 8-16, och på fredagar klockan 8-14.30. Du kan även skicka din anmälan med post och genom vår e-tjänst. Anmälningar som kommer in genom vår e-tjänst hanteras under samma tid som du kan ringa till oss.

Under lunchen mellan 12:00-13:00 kopplas du vidare till Medborgarcenter.

Om du vill anmäla misstanke om att barn eller ungdom far illa under kväll, natt eller helg ska du ringa till sociala jourens telefonnummer 040-6769058.

Det är viktigt att meddela oss rätt uppgifter

För att kunna hantera din orosanmälan behöver vi fullständigt namn på barnet och gärna personnummer och adress. Vi inom socialtjänsten måste få tydliga uppgifter till oss så att vi kan identifiera vilket barn eller ungdom du har en oro för. Detta eftersom socialtjänsten inte får göra några egna efterforskningar för att kunna knyta din orosanmälan till rätt barn.

Får vi inte tillräckliga uppgifter kommer vi inte att kunna hantera din orosanmälan. Har du inte fullständiga uppgifter om barnet ska du kontakt oss via telefon. Du kan alltid vara anonym när du gör en orosanmälan.

Stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Kommunen erbjuder även olika föräldrastödsprogram.

Du kan även kontakta oss om du vill ha råd eller ansöka via e-tjänst om stöd i just ditt föräldraskap. Ansökan om stöd i föräldraskapet kan göras av dig som är vårdnadshavare, 15 år och äldre, särskilt förordnad vårdnadshavare, god man till ensamkommande barn eller en person med fullmakt för föräldraskapet.

Om ansökan skulle upprättas av andra än ovanstående kommer den att behandlas som orosanmälan för barnet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Mottagning Barn och ungdom

Telefon

044-13 26 00

Besöksadress

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

291 33 Kristianstad

Postadress

Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsförvaltningen

Mottagningsteamet Barn och ungdom

291 80 Kristianstad

Öppettider

Mån 08:00—17:30
Tis-Tors 08:00—16:00
Fre 08:00—14:30
Fler kontakter

Sociala jouren för anmälan kvällar, nätter och helger

040-676 90 58

Om du behöver oss under kvällar, nätter och helger.