Du som är god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du en medmänniska. Din insats är viktig och du ska se till att din huvudman får så bra livskvalitet som möjligt. Här hittar du checklistor och stöd för ditt arbete. Alla blanketter finns under relaterad information.

E-tjänster

Reseersättning

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss.

  • Du behöver fylla i en körjournal. 
  • Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem.
  • Du lämnar in körjournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

Körjournalen hittar du bland våra blanketter under e-tjänster

Dödsbo

Din huvudman kan bli delägare i ett dödsbo, antingen ensam eller tillsammans med andra. Då kan du få ansvar för att bevaka din huvudmans rätt.

Dödsbo

Överlåta fastighet

Din huvudman kan behöva sälja eller köpa en fastighet. Som god man ska du samråda med och bevaka din huvudmans rätt i samband med försäljning eller förvärv.

Överlåtelse av fastighet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.