Bli god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper vuxna personer som inte kan klara sig själva och har ett så kallat kvalificerat hjälpbehov. Du företräder personen i kontakter med myndigheter och ansvarar ofta för ekonomiska frågor. Du får ett arvode och ersättning för dina kostnader.

Uttryck och förklaringar

  • Huvudman - kallas den person som har en god man eller förvaltare
  • God man - Du biträder en huvudman som har kvar sin rättshandlingsförmåga och som måste rådfrågas.
  • Förvaltare - Du har ett förordnande som ger dig behörighet att ensam utföra rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att behöva rådfråga. 

Vem kan få en god man eller förvaltare?

Det kan finnas många skäl till behovet av en god man. Personerna som behöver din hjälp kan ibland vara gamla. De kan ha minnessvårigheter, begåvningshandikapp, psykiska störningar, missbruksproblem eller fysiska sjukdomar och skador.

Vad ska jag göra?

Som god man och förvaltare träffar du vanligen din huvudman en gång i månaden. I början kan ni behöva tätare kontakt för att lära känna varandra och få in rutiner. Du ska oftast betala räkningar och företräda din huvudman i olika sammanhang, exempelvis i kontakten med myndigheter. Du disponerar i regel självständigt över ett av huvudmannens konton och måste spara på verifikationer. 

Vem kan vara god man eller förvaltare?

I lagen (föräldrabalken) står att den person som utses som god man eller förvaltare ska vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du måste också vara insatt i hur samhället fungerar och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Formella krav enligt lag är att god man inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig. 

Kravet på lämplighet innebär att den gode mannen ska ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget. Till exempel ska den gode mannen ha en ordnad ekonomi och inte förekomma i belastningsregistret. Ett gott omdöme och förmåga att kunna engagera sig för andra människor är också viktigt. Överförmyndaren är ansvarig för utbildningar av gode män och förvaltare.  

Får jag betalt?

Att vara god man och förvaltare är delvis ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter. Hur stort arvodet blir bestäms en gång om året av överförmyndaren, när årsräkningen har granskats. Enligt föräldrabalken är det ibland huvudmannen, ibland kommunen som ska betala arvodet. 

Vem avgör om jag kan bli god man eller förvaltare?

Överförmyndaren bedömer först om en person är lämplig att bli god man eller förvaltare. Då kontrolleras bland annat att du inte har några betalningsanmärkningar, att du inte finns med i belastningsregistret eller socialregistret. Därefter ska då genomgå en webbutbildning och skicka in bevis på att du fått godkänt resultat på tillhörande test. När kontrollerna av dig är klara skickar överförmyndaren ut information om hur du går vidare. 

Jag är intresserad!

Skicka din intresseanmälan genom vår e-tjänst. Du kan också fylla i blanketten och skicka den via e-post eller till adressen:

Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.