Ekonomi, socialbidrag

Har du ekonomiska problem finns det olika möjligheter för dig att få hjälp från Kristianstads kommun. Vi har samlat information om vilken hjälp du kan få.

Ändrade kontaktvägar för Försörjningsstöd och Etablering

På grund av coronavirus, covid-19, tar vi emot färre besök och ersätter de möten som går att boka om till telefonmöten.

Våra kontaktvägar:

Om du har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Mottagningsenheten ekonomi på 044-13 55 59; varje vardag 09:30-11:30 och 13:00-15:00 (fredagar endast 09:30-11:30)

Om du redan har en kontakt med en socialsekreterare inom försörjningsstöd ringer du direkt till hen eller till något av följande nummer;

  • Planeringsenheten 1, unga vuxna upp till 30 år; 044-132641

  • Planeringsenheten 2, försörjningsstöd från 31 år och äldre; 044-132621

  • Utredningsenheten, försörjningsstöd, tandvård, dödsbo; 044-132631

Har du frågor om bosättning och ensamkommande barn/ungdomar kontaktar du Utredning Etablering på telefon 044-132608

 

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd är ett stöd som du kan få om du har ekonomiska problem. Du kan ansöka och få reda på om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Budgetrådgivning

Våra budgetrådgivare kan bland annat hjälpa dig att räkna fram en hushållsbudget och tillsammans med dig försöka hitta lösningar på dina betalningsproblem.

Skuldsanering

Skuldsanering kan vara en möjlighet om du har stora skulder och inte kan betala alla. Även här är det budgetrådgivarna i kommunen som hjälper dig.

Förmedlingsmedel

Att ha förmedlingsmedel innebär att kommunen genom arbete och välfärdsförvaltningen hanterar din inkomst. Oftast handlar det om en kortare tid och syftet är att du ska komma till rätta med din ekonomi.

Om du har frågor om vilket hjälp du kan få är du välkommen att kontakta oss.  

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Mottagningsteam ekonomi

Telefon

044-13 55 59

Besöksadress

J A Hedlundsväg 17

291 33 Kristianstad

Telefontider

Mån-Fre 09:30—11:30
Mån-Tors 13:00—15:00
Fler kontakter

Du som redan har kontakt med oss:

Är du under 30 år, ring

044-13 26 21

Är du över 30 år, ring

044-13 26 31

044-13 26 41