VA-arbete Färlöv

Ort Färlöv
Datum 02-01-2023

I januari påbörjas VA-arbete på Börje Trolles väg. 

Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatan, även gång- och cykelvägen i södra delen påverkas.

Arbetet innebär tillfällen med avstängt dricksvatten i området. Inför avstängning av dricksvattet kommer information skickas ut.

Separat information har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.