Avstängd gång- och cykelväg

Ort Kristianstad
Gata Gång-och cykelvägen längs Hammarslundsvallen
Datum 15-01-2023 till 30-06-2023
Läs mer Pyntens pumpstation byggs om

Under tiden som Pyntens pumpstations utlopp byggs om så är gång- och cykelvägen avstängd. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.