Störningar och avbrott

Här kan se aktuella störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser. Har du frågor om strömavbrott ber vid dig kontakta din elnätsleverantör.

Vi har inga akuta störningar eller avbrott.

Spolning av spillvatten-ledningar i Önnestad

Ort: Önnestad

Gata: Sörvångsgatan, Birkegatan

Datum: 07-06-2023 till 08-06-2023

Planerat

Begränsad tillgänglighet för biltrafik på norr i innerstaden

Ort: Kristianstad

Gata: Östra Kaserng, Norra Kaserng, Norretullsv.

Datum: 26-05-2023

Planerat

Sanering på del av Näsby

Ort: del av Näsby

Datum: 27-03-2023 till 23-06-2023

Planerat

Turordningsschema gatusopning av vintergrus

Ort: Kristianstads kommun

Datum: 13-03-2023 till 02-06-2023

Planerat

Vattentornsvägen avstängd

Ort: Kristianstad

Gata: Vattentornsvägen

Datum: 01-03-2023 till 01-02-2024

Planerat

Avstängd gång- och cykelväg

Ort: Kristianstad

Gata: Gång-och cykelvägen längs Hammarslundsvallen

Datum: 15-01-2023 till 30-06-2023

Planerat

VA-arbete Färlöv

Ort: Färlöv

Datum: 02-01-2023

Planerat

VA-arbete Önnestad

Ort: Önnestad

Gata: Sörvångsgatan och Birkegatan

Datum: 02-01-2023

Planerat

Bro avstängd, Sommarlust

Ort: Kristianstad

Gata: Korsning Sommarlustvägen/Kanalgatan

Datum: 23-09-2022 till 30-06-2023

Planerat

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

Besöksadress