Störningar och avbrott

Här kan se aktuella störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser. Har du frågor om strömavbrott ber vid dig kontakta din elnätsleverantör.

Vi har inga akuta störningar eller avbrott.

Vägarbete Södra Boulevarden/Västra Boulevarden

Ort: Kristianstad

Gata: Korsningen Södra Boulevarde/Västra Boulevarden

Datum: 05-12-2022 till 09-12-2022

Planerat

Brobyte innebär att GC-väg Balsby-Kristianstad stängs av

Ort: Balsby

Gata: GC-väg

Datum: 05-12-2022 till 27-01-2023

Planerat

Kanalgatan stängs för genomfart vid Sommarlust

Ort: Kristianstad

Gata: Kanalgatan, Sommarlustvägen

Datum: 05-12-2022 till 08-12-2022

Tid: 07:00

Planerat

VA-arbete Maglehem, Höingavägen

Ort: Maglehem

Gata: Höingavägen

Datum: 28-11-2022 till 31-12-2022

Planerat

Beläggningsarbete på GC-väg Ekestad

Ort: Ekestad

Datum: 21-11-2022 till 16-12-2022

Planerat

Lekplatser stängda på Möllebacken och Hönedal

Ort: Kristianstad

Datum: 31-10-2022 till 13-01-2023

Planerat

Bro avstängd, Sommarlust

Ort: Kristianstad

Gata: Korsning Sommarlustvägen/Kanalgatan

Datum: 23-09-2022 till 30-06-2023

Planerat

Vattentornsvägen stängs av i norrgående riktning

Ort: Kristianstad

Gata: Vattentornsvägen

Datum: 27-06-2022 till 26-05-2023

Planerat

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

Besöksadress