Störningar och avbrott

Här kan se aktuella störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser. Har du frågor om strömavbrott ber vid dig kontakta din elnätsleverantör.

Vi har inga akuta störningar eller avbrott.

Ledningsarbete/avstängd cykelväg, Helgedal

Ort: Helgedal (Kristianstad)

Gata: Gång- /cykelväg mellan Slåtterv/Humlev/Sibyllev.

Datum: 17-01-2022 till 30-04-2022

Planerat

Begränsad framkomlighet, Härlövsängaleden

Ort: Kristianstad

Gata: Härlövsängaleden

Datum: 25-11-2021 till 28-02-2022

Planerat

Ny lekplats, Vinnö

Ort: Vinnö

Datum: 22-11-2021

Planerat

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

Besöksadress