Sociala jouren

Hit kan du ringa på kvällar, nätter och helger när socialtjänstens mottagningsteam gått för dagen och ärendet inte kan vänta till nästa vardag. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. Numret 044-775 78 78 går via Räddningstjänsten, som kopplar dig vidare.

Vänd dig till sociala jouren om du:

 • misstänker att barn eller ungdomar far illa
 • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
 • är i akut behov av boende med stöd
 • är i akut behov av ekonomiskt stöd
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.