Påverkan på våra verksamheter

Coronavirus covid-19 påverkar kommunens verksamheter. Mellan den 27 oktober och den 17 november gäller skärpta allmänna råd för att bromsa smittspridningen. Här listar vi aktuella förändringar.

Mellan den 27 oktober och den 17 november gäller kraftigt skärpta allmänna råd i Skåne för att bromsa smittspridningen. Kommunens öppna, frivilliga verksamheter som bibliotek, fritidsgårdar, badhus och liknande ska vidta åtgärder för att minska smittspridningen. 

Det innebär att verksamheterna ska anpassas för att minska antalet besökare vid samma tidpunkt. Det kan till exempel handla om att se över öppettider, sätta ett maxantal besökare eller liknande. Verksamheter som har organiserade aktiviteter som vänder sig till vuxna eller personer över 15 år ska pausa dessa aktiviteter. Verksamhet som kan bedrivas utomhus pekas i de skärpta allmänna råden inte ut och kan fortsätta.

Vi reserverar oss för att läget kan förändras med kort varsel. Vi uppdaterar listan regelbundet. 

Kulturhuset Barbacka

Håller öppet men har förändrat en del verksamhet

Biblioteken

Biblioteken har öppet men anpassar verksamheten.

Hälsoträdgården i Tivoliparken

Alla arrangemang och öppen trädgård är inställda tills vidare.

Kriscentrum

Utökad tillgänglighet på telefon

Familjerådgivningen

Utökade telefontider för att anpassa stödet till par med samlevnadsbekymmer. 

Försörjningsstöd och etablering

Telefonmöten ersätter många besök

Mötesplats Norreport

Möteplats Norreport har stängt

Kommunala musikskolan

Musikskolan ställer in alla konserter och uppvisningar

Öppna förskolor

Kommunens öppna förskolor på Näsby, Österäng och Vilan är stängda. 

Vård- och omsorgsboenden

1 oktober hävdes besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden. Samtidigt är det fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre från covid-19. Därför måste både boende och besökare ta eget ansvar att följa de generella rekommendationerna i samhället kopplat till corona.
Vi rekommenderar även fortsättningsvis utomhusbesök i första hand. I de fall du behöver göra inomhusbesök är du välkommen att kontakta enhetschefen på boendet för mer information.

Att besöka vård- och omsorgsboenden under pandemin


Jasminen växelvård har stängt

Tivolibadet

Tivolibadet är öppet men har inställda aktiviteter

Naturum Vattenriket

Naturums utställning är öppen med anpassning av verksamheten. Välkommen på havsörns avstånd.

Gymnasieskolor

Delvis distansundervisning och förkjuten skoldag i de kommunala gymnasieskolorna

Öppet hus och gymnasiemässa

På grund av coronapandemin har skolchef Mattias Olsson fattat beslutet att inte arrangera någon gymnasiemässa i Kristianstad.  Myndigheternas rekommendationer försvårar också det årliga Öppet Hus som Kristianstads kommuns gymnasieskolor brukar ha för att underlätta valet för eleverna i årskurs 9. Det gör att varje gymnasieskola behöver hitta nya sätt att nå ut till blivande elever och deras vårdnadshavare.

Gymnasiemässan i Kristianstad är inställd

Väglednings- och lärcentrum, VLC

Tillfällig ändring av verksamheten på Väglednings- och lärcentrum, VLC

Urbana hembygdsgården

Urbana hembygdsgården har stängt 

Ungdomstorget 

Ungdomstorget har stängt. Erbjuder rådgivning digitalt, kontakta oss genom telefon, mejl eller sociala medier. 

Fixarna inom omsorgsverksamheten

Fixarna har stängt

Mötesplatser och senioraktiviteter

Mötesplatser stängda men erbjuder utomhusaktiviteter

Stängd dagverksamheten på demenscentrum Charlottesborg

Omsorgens restauranger

Våra restauranger är stängda. 

Teaterföreställningar

Föreställningar på teatern

Evenemang

Evenemang på kulturkvarteret

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.