Förskola och skola

De kommunala förskolorna och skolorna är öppna. Kristianstads kommun följer myndigheternas rekommendationer om coronavirus, covid-19.

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier

Vid stängning av förskolor och skolor

Regeringen har möjlighet att ta beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Om regeringen tar ett sådant beslut har kommunen uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som uppbär samhällsviktig funktion. Undervisning kommer att erbjudas genom distans alternativt med hemuppgifter eller i blandad form. 

Kristianstads kommun är väl förberedd om det blir aktuellt med stängning av verksamheter. Vi kommer skyndsamt att skicka ut information till vårdnadshavare med barn i de kommunala verksamheterna via vårt system Unikum.

Unikum

Målet är att vårdnadshavare ska känna sig trygga och veta hur de ska agera.

Skolverket om stängning av förskolor och skolor

Gymnasieskolorna

Kristianstads kommun följer regeringens och olika myndigheters rekommendationer. Regeringen och folkhälsomyndigheten har meddelat att nationella rekommendationer om när- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör efter påsklovet, men att regioner och regioners smittskydd bör fortsätta med att ge regionala rekommendationer. Smittskydd Skånes nuvarande regionala rekommendation är att så många elever som möjligt, minst två tredjedelar av eleverna inom varje skola, ska kunna ha närundervisning efter påsklovet.

Utefter Kristianstads kommuns egna riskbedömningar gällande trängsel och möjligheter till att hålla avstånd i samband med att elever och personal tar sig till och från samt vistas på skolorna, så är bedömningen att det är lämpligt att omkring två tredjedelar av eleverna har närundervisning under resterande del av läsåret. Detta under förutsättning att rekommendationer inte förändras.

Närundervisning ska bedrivas enligt följande:

Årskurs 1 har närundervisning vecka 16, 17, 20, 21, 24. 
Årskurs 2 har närundervisning vecka 18, 19, 22, 23.
Årskurs 3 har närundervisning alla veckor.

Andra upplägg för att bedriva undervisningen kan förekomma inom de olika skolorna och programmen och dessa kommuniceras av ansvarig rektor. Till exempel kan en specifik årskurs inom ett program ha närundervisning istället för distansundervisning om en annan årskurs samtidigt har APL. Det kan också vara så att en skola beslutar att mer än två tredjedelar av eleverna ska ha närundervisning om att skolan bedömer att så är möjligt.

Elever på programmen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt elever i gymnasiesärskolan ska, precis som tidigare, ha närundervisning alla veckor läsåret ut.

Lärdomar av distansundervisningen på gymnasiet

Utvecklingsavdelningen inom barn- och utbildningsförvaltningen har skapat en film om distansundervisningen som lyfter goda erfarenheter som gjorts, erfarenheter som man kan ta med sig när återgång till närundervisning sker. I filmen får ni träffa tre lärare och två elever, som delar med sig av sina erfarenheter av distansundervisning.

Idén till filmen kläcktes i Digitaliseringsforum. Didaktiker Andreas Birgersson har intervjuat lärare och elever och producerat filmen. Ta gärna del av den här.

Lunch för gymnasieelever vid undervisning på distans

Gymnasiecheferna i Skåne Nordost har kommit överens om följande avseende lunch vid distansundervisning:

Oavsett om det är distansundervisning på heltid eller någon form av deltid så erbjuder hemkommunen sina folkbokförda gymnasieelever, oavsett vilken skola eller kommun man går i, möjlighet till skollunch när man läser på distans. Detta t.ex. genom hämtning vid angiven skolrestaurang eller genom utbetalning av matersättning. Respektive hemkommun avgör på vilket sätt möjlighet till skollunch ska utformas. I Kristianstads kommun innebär det möjlighet att hämta lunch på utsedda kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Vidare erbjuder kommunen som skolhuvudman gymnasieelever från kommuner utanför Skåne Nordost, som går i någon av kommunens skolor, möjlighet till skollunch genom hämtning vid angiven skolrestaurang.

Om du vill hämta lunchlåda ska anmäla du anmäla via e-tjänsten som finns längst ner på sidan under relaterad information. Beställningar av lunchlåda för kommande vecka görs senast på fredagen kl. 9.00.

Information om hantering av lunch för gymnasieeleleverna

Vid frågor kontaktas respektive ansvarig rektor alternativt kostenheten beroende på frågans karaktär. Kostenheten: lena.larsen@kristianstad.se

Studenten 2021

Läs mer om studentfirandet här.

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.