Coronavirus covid-19

Kristianstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi måste alla hjälpas åt att bromsa smittan.

Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
Coronavirus covid-19. Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Kristianstads kommun arbetar med att planera för en situation som kan komma att pågå under en längre tid. Planering pågår för att minska påverkan på samhällsviktiga verksamheter och för att skapa uthållighet över tid. Det handlar bland annat om att planera för bemanning och materialförsörjning i kommunens verksamheter.

Tänk på följande:

 • Tvätta händerna noga och ofta
 • Stanna hemma vid symptom
 • Håll avstånd

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt.

Är du sjuk?

Om du är sjuk och behöver rådgivning ringer du 1177.

1177.se

Information och svar på frågor om coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Region Skåne

Information in other languages

The Public Health Agency of Sweden's website

Official information about the corona virus

Information om covid-19 på olika språk

Teckenspråkstolkad information om covid-19

Länsstyrelsens youtubesida med filmklipp på olika språk

Vanliga frågor

  • Upplever du trängsel på serveringar?

   Från den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serverinbgsställen. Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av trängsel på restauranger, barer, kaféer, nattklubbar och andra näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat och dryck på plats. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Lagen gäller inte heller för personalrestauranger och skolmatsalar.

   Klagomål om trängsel

   Har du sett trängsel på en servering kan du anmäla det till Kristianstads kommun via länken nedan. Du kan också kontakta Medborgarcenter på telefon 044-13 50 00. Tänk på att ge så utförlig information som möjligt, till exempel tidpunkt, datum och hur du upplevde trängseln.

   Till formulär för anmälan om trängsel

  • Har du en anhörig på ett vård- och omsorgsboende?

   Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre från covid-19. Därför måste både boende och besökare ta eget ansvar att följa de generella rekommendationerna i samhället kopplat till corona.

   Vi rekommenderar även fortsättningsvis utomhusbesök i första hand. I de fall du behöver göra inomhusbesök är du välkommen att kontakta enhetschefen på boendet för mer information.

   Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin

   Är du orolig för din anhörig? Prata med personalen på boendet. Du är också välkommen att ringa medborgarcenter om du vill få anhörigstöd.

   Anhörigstöd

  • Utsätts du för våld av en närstående?

   Hemmet ska vara en trygg plats både för barn och vuxna. Men tyvärr är det inte alltid så. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen.

   Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter eller som själv utövar våld kan få hjälp. Förutom rådgivning kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation. Hjälp finns för dig, oavsett ålder och sexuell läggning.

   Våld och hot

    

  • Känner du oro och mår psykiskt dåligt?

   Vi påverkas olika av coronapandemin. Kanske känner du oro och mår psykiskt dåligt när ditt liv har förändrats?

   Tips och råd för olika åldrar

   Hos Uppdrag Psykisk Hälsa finns råd och stöd beroende på om du är barn, ungdom, vuxen eller äldre.

   Uppdrag Psykisk Hälsa

   Kommunens hjälp till dig med psykisk funktionsnedsättning

   Om stödet och hjälpen du kan få från kommunen om du har en psykisk funktionsnedsättning och tips om nationella organisationer och hjälpforum.

   Psykisk funktionsnedsättning

  • Förhindra ryktesspridning

   Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

  • Provtagning för Covid-19?

   Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

   Läs mer på 1177.se

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.