Akuta psykiska problem

Region Skåne ansvarar för psykiatrin i Skåne. I Kristianstad finns akutmottagning för  vuxenpsykiatri. Akutmottagning för barn och ungdomspsykiatri finna i Malmö. Vid akut livshotande tillstånd ring 112 till SOS Alarm.


Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.