Pålning pågår för reningsverket

Uppdaterad:25. september 2020 13:57Arkiverad

Nu pågår arbetet för fullt för utbyggningen av reningsverket i Kristianstad. Omkring 1 500 pålar på 40-45 meter ska förankra bygget. När det står klart 2024 ska det klara framtidens krav.

Om alla pålar som ska bära upp den nya delen av reningsverket läggs på rad blir sträckan sju mil lång.
Om alla pålar som ska bära upp den nya delen av reningsverket läggs på rad blir sträckan sju mil lång.

Majoriteten av allt avloppsvatten i kommunen renas i Kristianstads centrala reningsverk. Verket är gammalt och slitet och håller nu på att byggas om och byggas ut. På så sätt ska reningsverket säkras inför framtidens krav på rening och kunna möta den fortsatta tillväxten av befolkning och företag i kommunen.

Byggprojektet är komplicerat och innebär bland annat en omfattande pålning av marken där det ligger, strax intill Sverige lägsta punkt. Utmaningarna i grundläggningsarbetet beskrivs utförligt in en artikel i tidningen Entreprenadaktuellt.

Bygget av Sveriges modernaste reningsverk är budgeterat till en bit över en halv miljard kronor och kommer att pågå fram till 2024. Målet är att bygga ett reningsverk som är förberett för att kunna hantera Kristianstads behov av avloppsinfrastruktur bortom 2050. Det uppfyller höga miljö- och hälsokrav och är dimensionerat för den infrastruktur som krävs för att kunna möta tillväxten.

En spännande teknik som kommer byggas in i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster. Verket förbereds även för läkemedelsrening. Att få bort både mikroplaster och läkemedel ur avloppsvattnet är en mycket viktig fråga för framtiden.

Läs mer om reningsverket och följ bygget löpande i webbkameran på .sidan om Centrala reningsverket, CRV

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.